Třicet tisíc dotací vyplacených z CLOUDU

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jakub Malačka
Titul: Ing.
Funkce: Senior Project Manager
Odbor: strategický projektový management
E-mail: jakub_malacka@gordic.cz
Telefon: 739462913
Adresa: Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Firma: Gordic spol. s.r.o.
Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: Třicet tisíc dotací vyplacených z CLOUDU
Lokalita: celá ČR
CÍL:

- zabezpečit plynulou výplatu dotačních prostředků žadatelům o dotace u Národní sportovní agentury (NSA);

- maximálně automatizovat příjem, vyhodnocování a výplatu dotací

Cílová skupina:

- žadatelé - sportovní kluby, ale také města a další subjekty - o dotační prostředky u NSA, cílovou skupinou určují vždy aktuálně vypsané dotační výzvy.

Provozovatel: Národní sportovní agentura
Realizátor: Gordic spol. s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

I s relativně malým obslužným personálem se podařilo za uplynulé tři roky přijmout a zpracovat téměř 35 tisíc žádostí od různých subjektů. Následně bylo vyplaceno oprávněným žadatelům téměř 30 tisíc plateb. 
Aby bylo možné zkontrolovat úplnost podaných žádostí dle jednotlivých typů výzev, bylo  potřeba vymyslet maximálně automatizované řešení, které by umožnilo pracovníkům NSA řádně a včas vyhodnocovat podané žádosti.
Také s ohledem na tuto automatizaci nebylo z počátku úplně možné určit rozsah hardwarové náročnosti (pro představu elektronické soubory žádostí nyní zabírají již více než 1 TB), proto bylo rozhodnuto, že toto prostředí bude konstruováno v prostředí cloudu od společnosti Microsoft, který umožňuje díky své škálovatelnosti průběžně měnit nároky na podpůrnou infrastrukturu.
Uvolněnou terminologií tedy můžeme říci, že příjemcům dotací přišly všechny prostředky z nebe.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ČÁSTEČNĚ.
Z pohledu žadatelů bychom řekli, že ti úspěšní nepochybně hodnotí projekt jako prospěšný.
Z pohledu pracovníků NSA vnímají projekt všichni prospěšně, což vyplývá z průběžných porad, neboť jim automatizace a škálovatelnost velmi usnadňuje práci.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Pracovníci NSA jsou součástí procesů automatizace od samého počátku, tedy je informována velmi podrobně. Je to i s ohledem na to, že jim je řešení uzpůsobováno na míru.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Pokud by nebylo dosaženo automatizace, bylo by nutno najímat větší množství lidské práce. Tu se snažíme využívat na důležitější činnosti než například na základní operace typu úplnosti podání žádostí o dotace.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.
Stěžejní je pro nás schválení státního rozpočtu, nicméně předpokládáme, že jde o dlouhodobý projekt.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
I pro ostatní subjekty vyplácející dotace může být náš projekt užitečný ke srovnání. Obce, kraje i ostatní ústřední správní orgány vyplácejí dotace, byť možná ne v takovém měřítku, nicméně automatizace určitě uleví provozu každého úřadu.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.

Plánujeme zveřejňovat data ohledně dotačních procesů. A následně s nimi také více pracovat, aby nedocházelo jen k obyčejnému publikování. Chceme také postupně načítat a porovnávat data z ostatních obdobných úřadů v EU.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Technická specifika tohoto projektu spočívala v několika ohledech. Zaprvé, NSA je organizace vyplácející dotace na základě vypsaných dotačních výzev. U těch je jednotný termín ukončení přijímání žádostí. Následně je potřeba ve velmi krátkém termínu vyhodnotit tisíce podání a začít je roztřiďovat dle úplnosti a správnosti jejich podání. Druhou specifičností byl kompletní provoz v cloudu. Na to bylo potřeba uzpůsobit podpůrné informační systémy, nastavit prostupy a komunikační můstky mezi jednotlivými pomocnými software v celém procesu udělování dotací. Ne všichni však měli zkušenosti a připravené řešení na provoz právě ve virtualizovaném AZURE prostředí.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Rozhodně v tom, že se organizace veřejné správy nemusí bát mít v cloudu plný provoz všech svých agend, nikoliv jen nějakou jeho část či jen zálohy. I v tomto prostředí je možné vybudovat rozhraní pro komunikaci mezi různými software navzájem a není potřeba „raději, protože to desítky let funguje" ftp či pomocné bat soubory.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Opakovaně lze použít provoz v cloudu i vybudované rozhraní mezi SSL, EKO, státní pokladnou, ČNB a dalšími podpůrnými software pro organizace zabývající se výplatami dotačních prostředků.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Například podporu při výplatě kotlíkových dotací apod.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.