Univerzální elektronická platební brána s propojením na IS Ginis

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ:

Eliška Bartůšková

MBA

produktový specialista CyberSec

obchod

Eliska_bartuskova@gordic.cz

Tel.: 725 056 390

Adresa: Hvězdova 1734, 140 00 Praha 4

Gordic, spol. s r. o.

Soutěžní kategorie: kategorie měst – MČ

B - PŘIHLÁŠKA PROJEKTU

Název projektu:
Univerzální elektronická platební brána s propojením na IS Ginis

Lokalita určení:
městská část Praha 2

Cíl:
- zlepšení služeb pro občany v rámci digitalizace úřadu;

- zavedení moderního, jednoduchého a rychlého (online) výběru poplatků napříč odbory úřadu s přímým propojením do účetních modulů IS GINIS

Cílová skupina:
občané
zaměstnanci úřadu městské části Praha 2

Provozovatel projektu: městská část Praha 2

Realizátor projektu: Gordic, spol. s r. o.

 

C – Popis projektu

1 – PROKAZATELNOST ÚČINKU PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný

ANO.

Úspora času pracovníka na pozici pokladní, úspora provozních nákladů - automatické propojení pokladny s účetními moduly IS GINIS.

Úspora času občanů při kontaktu s veřejnou správou, díky dostupnosti online zaplatí poplatky odkudkoliv.

 

Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?

 ANO.

Zvýšení prestiže veřejné správy, digitalizace služeb pro občany městské části.

Díky integraci se systémy třetích stran je možno platit více druhů poplatků:

- místní poplatek ze psů;

- parkovací oprávnění pro zóny placeného stání;

- místní poplatek za užívání veřejného prostranství;

- místní poplatek z pobytu;

- místní poplatek ze vstupného;

- pokuty a náhrady nákladů ve správním řízení;

- správní poplatky dle zákona o správních poplatcích dle vykonávaných agend.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

 VELMI DOBŘE.

Veřejnost byla s projektem seznámena prostřednictvím webových stránek íhttps://www.praha2.cz/praha-2-spustila-elektronickou-platebni-branu/d-116774), informace v novinách vydávaných městskou části. 

Zaměstnanci byli proškolení dodavatelskou firmou.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Spuštěno 6/2023 (relevantnější výsledky v budoucnu).

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Výběr poplatků prostřednictvím elektronické platební brány se v praxi osvědčil a bude využíván trvale.

 

2 – PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Projekt může být rozhodně inspirací pro ostatní subjekty veřejné správy díky jednoduchosti, přehlednosti a rychlosti obsluhy elektronické platební brány (uživatelé jsou zvyklí na online platby z e-shopů). Možno platit různé druhy poplatků díky integraci IS třetích stran.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, UŽ BYLY.

Po vydání článku o spuštění platební brány se začaly zajímat o projekt a možnosti využití v jejich prostředí i jiné MČ.

 

3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

ANO.

Možno využívat na mobilu, tabletu, PC (online dostupné kdykoliv).

4 – OPEN DATA

NE.

5 – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Nic.

 

 

D – POPIS PROJEKTU Z POHLEDU REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Vzhledem k tomu, že bylo třeba integrovat IS 3. stran byla implementace časově náročnější.

Pro zaměstnance oddělení účetnictví je přínosem automatické účtování vybraných poplatků na základě přednastavených konotací, protože všechny pokladní doklady jsou v IS GINIS evidovány prostřednictvím webového rozhraní.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirací pro ostatní realizátory je určitě propojení elektronické platební brány se systémy třetích stran (např. ASDP, VITA, CIS, Geovap) a také zajištění automatického proúčtování účetních dokladů za vybrané správní poplatky.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem nasazení?

Řešení je opakovatelné a lze ho rozvíjet na základě nových požadavků městské části (např. rozšíření na portál občana). Specifikem je možnost plateb různých druhů poplatků.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Elektronická platební brána byla realizována např. i v městské části Praha 5 (platba jen poplatek za psy).

Z měst např. Telč, Prostějov - elektronická platební brána a portál občana.

 

Kontakt:

Eliška Bartůšková, MBA

Tel.: 725 056 390, email: eliska_bartuskova@gordic.cz

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.