Výpočty a lhůty

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Vlastimil Veselý

Titul: Mgr., MBA

Funkce: ředitel

Odbor:

E-mail: vesely@catania.cz

Telefon: 605 754 793

Adresa: Bořivojova 35, 130 00 Praha 3

Firma: CATANIA GROUP s.r.o.

Nominace v kategorii: obce

 

B – Projekt

Název projektu: Výpočty a lhůty

Lokalita: ČR

Cíl projektu:

- vytvořit aplikaci pro usnadnění práce starostů a úředníků obcí a měst, která by spočítala správné lhůty podle jednotlivých zákonů a usnadnila jim rozhodování v procesech při výkonu veřejné správy .

Cílová skupina: starostové a úředníci obcí a měst

Provozovatel: města a obce

Realizátor: CATANIA GROUP s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano, nástroje usnadňují práci starostům i úředníkům a dle referencí urychlí jejich postupy.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano, máme velmi dobré ohlasy.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Nástroje jsou snadné na ovládání.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Aplikaci lze stále rozvíjet a doplňovat. Kvůli neustálé novelizaci právních předpisů je takový nástroj pro obce užitečný.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Může ukázat, že vhodnými nástroji lze usnadnit práci veřejné správy.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Uživatelé referují o aplikacích kolegům z jiných obcí.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano, lze využít aplikace i v mobilu, například přímo na zasedání zastupitelstva k ověření správnosti postupů obce.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

Aplikace obsahuje nástroje na určení lhůt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, daňového řádu, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Nabízí aplikaci na procesy podle zákona č. 106/1999 Sb., kalkulátory pro výpočet poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a za obecní systém odpadového hospodářství. Dále aplikaci na určení, které úkony jsou podle zákona o obcích v kompetenci rady a které zastupitelstva obce

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Realizace vyžadovala jak technické řešení, tak odborné zajištění ve spolupráci s odborníky na veřejnou správu a právníky.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Že lze obcím pomoci v jejich náročné práci prostřednictvím srozumitelných nástrojů.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Specifikem je reflektování požadavků uživatelů a realizování jejich podnětů na jednotlivé výpočty podle požadovaných zákonů.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

GENERÁTOR 106 - nástroj na vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., FOSY - férový oznamovací systém pro whistleblowing, nástroje na správu pohledávek, AKCELERÁTOR managementu veřejné správy.

 

 

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting