Životní situace jako souhrn praktických návodů včetně formulářů

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Lucie Mahdalová
Titul:
Funkce: mediální koordinátorka
Odbor: Odbor vnitřních věcí
E-mail: lucie.mahdalova@muzabreh.cz
Telefon: +420 736 153 427
Adresa: Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH
Firma: Město Zábřeh

 

B - PROJEKT

Název projektu: Životní situace jako souhrn praktických návodů včetně formulářů

Lokalita:Město Zábřeh a místí části (Václavov, Hněvkov, Pivonín, Dolní Bušínov)

CÍL: Sekce Životní situace představuje na internetových stránkách města www.zabreh.cz souhrn praktických návodů na řešení některých problémů občanů prostřednictvím městského úřadu.
V každé životní situaci je přehledně popsáno jak co zařídit, kam zajít a co si vzít s sebou. Tématicky rozdělené situace obsahují body, ve kterých je popsán postup řešení. Občan si v seznamu životních situací vybere téma. Kliknutím na podrobnosti se zobrazí obsah dané situace. Použít lze také vyhledávání podle klíčových slov.

Cílová skupina: Modul životních situací je určen občanům města včetně jeho místních částí. Na jeho obsahu se podíleli všichni vedoucí odborů a oddělení městského úřadu, aby občanům usnadnili vyhledávání informací a ušetřili jim čas.

Provozovatel:Město Zábřeh

Realizátor: WEBHOUSE, s. r. o.

 


C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu podle různých témat např. Doprava a řidiči, Místní poplatky, Osobní doklady, Majetkoprávní záležitosti a pronájmy, Rozvoj a územní plánování, Životní prostředí a další.
Kromě základní informace k životní situaci se občané dozví, jaký je postup k řešení životní situace, na kterém odboru či oddělení ji řešit, kontakt na konkrétní osobu, nechybí úřední hodiny, potřebné formuláře, informace o případném poplatku lhůtách i souvisejících předpisech.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře. Součástí responzivních webových stránek města je vytvořena samostatná sekce Životní situace. Opakovaně byli občané informováni prostřednictvím městského bulletinu a na sociálních sítích města.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají. Více jak finanční byla v tomto případě náročnost časová. Příprava sekce probíhala téměř rok a přibližně 3 měsíce trvalo zadání životních situací na webové stránky města.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. Věříme, že praktické informace, postupy a formuláře "na jednom místě" budou pro občany vždy přínosem.

 


2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano, elektronizace veřejné správy zefektivňuje její výkon a procesy s tím spojené. Jednotlivé životní situace nejsou pouze obecným souhrnem, ale obsahují podrobný popis postupu v souvislosti s místním úřadem i kontaktem na příslušného referenta. Velkou výhodu spatřujeme v informovanosti občanů a ušetření jejich času.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ne.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano - internet, chytré telefony, tablety

 

4. Doplňující informace

Městský úřad Zábřeh se snaží moderním způsobem komunikovat s občany a reflektovat jejich požadavky. Zpracovat a naplnit celý modul Životní situace byl velkou výzvou a týmovou spoluprací vedoucích odborů a oddělení pod vedením tajemnice Ing. Krasulové. Životní situace jsou přehledným a jednoduchým pomocníkem pro občany. A pro ty tu úřad je.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.


V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

kontakty: WEBHOUSE s. r. o.
Brněnská 602/26
586 01 JIHLAVA

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.