ZMĚŇTE.TO

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Vladimír Antonin Bláha

Titul:                             M.A., MBA.

Funkce:                        HAeG MVČR

Odbor/oddělení:          Oddělení marketingu a PR

E-mail:                          blaha.vladimir@operatorict.cz

Telefon:                        607 531 747

Adresa:                         Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Úřad/firma:                  Operátor ICT, a.s.

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Změňte.to

Lokalita:  Praha

Cíl:

Cílem projektu je snaha nabídnout uživateli/občanovi Prahy jednoduchou službu centralizující širokou oblast problematiky hlášení závad a nedostatků v městském prostoru, pokrývající návrhy občanů k tomuto městskému prostředí.  Cílem je rovněž poskytnout službu přehledného sledování celého životní cyklus zadaného podnětu. Systém umožňuje také využití analytických nástrojů pro vyhodnocení specifikovaných parametrů a tím poskytnout potřebné informace pro efektivnější správu městského prostředí.

Cílová skupina: 

Projekt je určen občanům hlavního města Prahy jako nástroj řešení jejich podnětů. Cílovou skupinou jsou rovněž pracovníci úřadů a pražských městských společností, pro než je aplikace Změňzte.to nástrojem pro obdržení zpětné vazby ze strany občanů.
V rámci Magistrátu hlavního města Prahy je projekt Změňte.to v přímé gesci pana primátora Zdeňka Hřiba.

Provozovatel:  Operátor ICT, a.s.

Realizátor: Magistrát hlavního města Prahy / Operátor ICT, a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Částečně. Realizátor projektu má konkrétní přehled o tom, které podněty a jakého typu jsou zadávány občany Prahy nejčastěji. S konkrétním podnětem je vždy spjat i konkrétní řešitel. Znamená to tedy, že realizátor má i přehled o tom, na kterou část úřadu, městské části, či městskou organizaci, jsou podněty nejčastěji směrovány a s jakým výsledkem řešení daného problému/podnětu.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Částečně. Ze strany občanů Prahy, pro něž je aplikace Změňte.to určena, máme zpětnou vazbu, která vždy není jen pozitivní.  Nicméně data o využívání této komunikační a participativní platformy hovoří jasně: od převzetí aplikace/systému městskou společností Operátor ICT neustále roste její hodnocení na storech (iApp Store a Google Play) poskytovatelů mobilních platforem.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. Jedná se o jednoduchý produkt a jeho použití je velmi jednoduché a pro uživatele intuitivní. Jakožto provozovatel projektu jsme nezaznamenali žádnou zpětnou vazbu týkající se nedostatečného obeznámení s projektem.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Pokud převyšují, tak jedině tím, že neustále roste počet uživatelů při téměř neexistující marketingové propagaci aplikace.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Zkušenosti a zpětnou vazbu sdílíme s jednotlivými řešiteli: to znamená s příslušnými městskými částmi, Magistrátem hlavního města Prahy a odpovědnými městskými společnostmi, kterých se konkrétní podněty týkají.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

Jsme otevřeni integracím na systémy jednotlivých řešitelů podnětů zaslaných obyvateli hlavního města. Máme nastaveny individuální předávání podnětů a i pro uživatele je možné využít mobilní i webovou službu aplikace Změňte.to.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne.

 

5. Doplňující informace.

Systém Změňte.to je jednotné místo, které prostřednictvím mobilní a webové aplikace nabízí možnost posílat návrhy a podněty v širokém spektru oblastí dotýkající se veřejného prostoru hlavního města Prahy.
Uživatel v několika krátkých krocích vytvoří podnět, který zahrnuje pořízení fotografie, určení polohy a popis předmětu. Po následném odeslání tým operátorů tyto podněty zpracuje, analyzuje a předá konkrétnímu řešiteli. Operátor následně komunikuje s uživatelem a informuje jej o postupu zpracování požadavku.

Výjimečnost projektu spočívá v tom, že realizátor má přehled o technologii i procesu v celé její míře. Dokáže tak nejlépe vyhodnotit zpětnou vazbu a zároveň je jeho pozice dostatečně silná na to, aby dokázal prosadit případné změny na základě této zpětné vazby.  Veškeré procesy, technologie, provoz i rozvoj jsou plně pod kontrolou realizátora prostřednictvím dceřiné společnosti, která produkt provozuje i vyvíjí in-house.

V rámci Magistrátu hlavního města Prahy je projekt Změňte.to v přímé gesci pana primátora.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Nejedná se o náročnou realizaci z pohledu technologie, ale z pohledu procesů a jejich nastavení. Dokážeme předat téměř jakýkoli podnět týkající se státní správy na konkrétního řešitele, kterých máme v databázi téměř 200. Přičemž například předávání podnětů je mnohdy realizováno individuálně. Náročnou disciplínou je samozřejmě vyhodnocování statistik a zpětné vazby, kdy je potřeba v mnohých případech se zaměřit na detaily konkrétního podnětu.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Rádi předáme realizátorům v případě zájmu zkušenosti s projektem. Inspirativní by měla být plná kontrola nad systémem od vstupu po výstup.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Specifikem nasazení je know how týmu operátorů. Technologii samotnou by bylo možné použít i pro jiný use case.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

KONTAKTY

Vladimír Antonin Bláha - blaha.vladimir@operatorict.cz
Ondřej Rulík - rulik@operatorict.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.