cloud covid

CLOUD POMÁHÁ ZMÍRNIT OMEZENÍ ZPŮSOBENÁ KORONAVIREM

Je to jen pár měsíců, kdy jsme se poprvé setkali s novým fenoménem dneška, tedy omezeními způsobenými koronavirem. Kvůli tomu, že se aktuálně potýkáme s nástupem druhé vlny, nám může doba té první připadat už vzdálená. Ale všichni z „IT branže“ si pamatujeme, že to byl největší akcelerátor digitalizace společnosti nejen za poslední roky, ale i obecně. Nikdy předtím se lidstvo nevěnovalo tak agilně a masivně elektronizaci jako právě na jaře tohoto roku. A proč? Protože informační a komunikační technologie pomáhaly zmírňovat následky koronakrize. Nebál bych se označit informační technologie za největšího pomocníka v krizovém stavu tohoto období – samozřejmě hned po lékařích a vědcích.

Největším pomocníkem v oblasti IT technologií byly především cloudové služby. Proč právě cloud? Především díky tomu, že jeho nasazení je extrémně rychlé. Mnohem rychlejší, než když si vše stavíme sami ve své serverovně nebo v datovém centru. Ve chvíli, kdy bylo třeba mít rychlý výpočetní výkon nebo nástroj pro online komunikaci, všichni sáhli logicky právě po cloudovém řešení. A jak to v době krize vypadalo ve veřejném sektoru? Veřejná správa, která je obvykle stabilní a rozvážná, dokázala v této situaci zabrat a předhonit ve spoustě oblastí digitalizace i komerční sektor. Doufejme, že do budoucna se toto stane novým standardem a nevrátí se zpět do svých stabilních vod.

Online výuka a online komunikace

Pojďme se podívat na pár konkrétních příkladů. Určitě si všichni vzpomenete na zavřené školy, což s sebou přineslo velké výzvy spojené s výukou dětí, které se ze dne na den ocitly doma. Školy se nové situaci postavily čelem. Sáhly po cloudových řešeních pro online spolupráci a komunikaci a začaly žáky užit na dálku. A jaká to byla řešení? Někteří z vás si možná z dětství pamatují seriál z roku 1968 o klokanovi Skippy. Tam se hlavní dětský hrdina žijící s rodiči v australské pustině učil také na dálku, a to prostřednictvím vysílačky. Školy na jaře samozřejmě nesáhly po vysílačkách, ale využily cloudová řešení, která v některých případech dokázaly pro celou školu nasadit takřka přes noc. Velká část škol zvolila řešení Microsoft Teams, jež je pro školy zdarma a jež umožňuje nejen online komunikaci, sdílení souborů a zadávání úkolů, ale také vytvářet online třídy, hromadně ztlumit mikrofon všem žákům, jednotlivé hodiny nahrávat a mnoho dalšího. Microsoft Teams jsou navíc součástí celého balíku služeb Office 365, který je ve verzi A1 školám poskytován bezplatně i v běžných časech a jež nabízí další cloudové služby pro učitele a studenty.

Podobnou situaci tou dobou řešila i veřejná správa. I úřady se musely naučit pracovat online a začaly využívat tzv. homeoffice. Velmi rychle zjistily, že pokud nezavedou homeoffice, výrazně zvyšují riziko paralýzy činnosti úřadu. Začala tedy doba, kdy se úřady začaly učit organizovat interní porady sekcí, odborů nebo oddělení videokonferenčně. Velké množství úřadů mělo Microsoft Teams již zakoupené v rámci licencí Office 365, jen je ještě nestihlo začít používat. Tyto úřady tak byly ve velké výhodě. Instituce, které licence ještě neměly, měly možnost začít Office 365 využívat na půl roku zdarma. Z letošního jara tak máme zkušenost s několika ministerstvy a úřady, které začaly Teamsy využívat doslova během několika málo dní. Jen namátkově bych jmenoval například Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zahraničních věcí. Právě zmiňované MPO dokázalo díky platformě Teams hned od samého začátku krize koordinovat Covid manuál a jeho využívání nejen v rámci svého resortu, ale i s ostatními ministerstvy.

Rád bych ještě upozornil, že úřady, které již mají nasazenu platformu Microsoft Teams a další cloudové služby z balíčku Office 365, mohou významným způsobem optimalizovat provozní náklady na IT. Tím, že začnou online služby naplno využívat, mohou optimalizovat – snížit - množství provozovaných a nakupovaných serverů do vlastní serverovny.

Online komunikace s občany a klienty

Další výzvou byla pomoc s online vyřizováním potřeb klientů veřejné správy. Tedy odbavit velké množství dotazů občanů a jejich problém i pomoci vyřešit. Zde přicházejí na řadu chatboti, které jsme pomáhali nasadit hned několika resortům. Ty se staly opravdu obrovskými pomocníky, kteří jako virtuální roboti odváděli rutinní práci za úředníky a šetřili jim tak čas potřebný na řešení těžších a náročnějších úkolů. Příkladem je opět Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení. A jak chatboti fungovali? Ano, opět jako cloudová služba. V našem případě v cloudovém prostředí Microsoft Azure. Zmíněné úřady si ověřily hlavní výhodu chatbota, tedy že dokáže v jeden okamžik vyřizovat požadavky a dotazy velkého množství občanů současně. Díky tomu dokáže nahradit hned několik úředníků, což se plně projeví nejen při vypjatých a krizových situacích, ale i v běžné činnosti úřadu. A co nás čeká dále? Chatboti se začínají měnit v osobní digitální asistenty a začínají si s námi nejen psát, ale i mluvit. To pomůže v digitální komunikaci např. seniorům, kterým se digitální asistent bude jevit jako virtuální člověk, který s nimi mluví a pomůže jim vše vyřídit.

Další krok, který měly úřady před sebou, bylo spuštění systémů pro elektronické vyřizování a žádání o cokoliv. Jedním příkladem za všechny je opět Ministerstvo průmyslu a obchodu a žádosti o ošetřovné pro OSVČ. Úkol byl nelehký - spustit za 5 dnů systém na žádosti OSVČ o ošetřovné, včetně elektronického podání a vazby na další systémy ministerstva. V klasickém IT světě by toto zadání bylo nemyslitelné, ale právě cloudové služby to umožnily. Dnes je systém vybaven dokonce prvky umělé inteligence, které úředníkům pomáhají kontrolovat velkou masu povinných příloh.

Chrání sebe, chrání mě

Bezpečnost je pro Microsoft na prvním místě. Je pro nás zásadní budovat vztah důvěry v naše služby. Může to znít na první pohled jako marketingová fráze, ale je za tím skutečně obrovské množství úsilí a nepřetržité práce. Na cloudové služby je vedeno každý den, každou hodiny, minutu i vteřinu množství kybernetických útoků. Naše týmy neustále pracují na rozvoji nástrojů a postupů, které umožňují efektivní obranu a které jsou k dispozici nejen nám, ale i uživatelům našich cloudových služeb. A jak to souvisí s tématem? Koronakrize je doprovázena masivními kybernetickými útoky. Útočníci cílí na IT infastruktury úřadů, které jsou pro fungování státu, ale i pro zdravotnictví a sociální služby v takové době důležitější než kdy jindy. Spousta úřadů využívá naše cloudové systémy, jejichž výhodou je, že jsou okamžitě aktualizovány a chráněny proti novým útokům. Můžete si proto s klidem říci, že tím, že Microsoft chrání sebe, chrání i vás.

Budoucnost cloudů

Cloudové technologie jsou hojně využívány veřejnou správou, o svém přínosu již přesvědčily. Online veřejná správa se aktuálně stává realitou a pomáhá tomu i zákon o právu občanů na digitální službu. Jen potřebujeme znát odpověď na to, jak toto právo naplnit. Po zkušenostech s Portálem občana a dalšími systémy, které cloudové služby využívají již několik let, je vidět, že cloud je rychlá, jednoduchá, přímá a ekonomicky výhodná cesta k cíli. A když už bude občan potřebovat mluvit s úředníkem, bude to čím dál častěji videokonferenčně. Věřím, že stát bude nadále pokračovat ve své cloudové strategii, kterou si stanovil již před třemi lety, a že bude i nadále vnímat nejen výhodnost, ale i špičkovou bezpečnost, kterou je ve vlastních datových centrech finančně velmi náročné docílit. Cloudové služby jsou připraveny pomoci nejen v aktuální situaci, ale v digitalizaci a zjednodušení veřejné správy obecně.

 

Václav Koudele, architekt strategických řešení pro veřejný sektor, Microsoft

MICROSOFT

 

 

 

EG - 2/2020

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting