Draci3

EGOVERNMENT CLOUD

Základní informaci k aktualitám v oblasti eGovernment Cloudu podal na konferenci Igor Čermák z odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií MV ČR.

K 1. 8. 2020 totiž došlo k nabytí účinnosti některých odložených ustanovení zákona o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS), které byly novelizovány v zákoně o právu na digitální služby. Byl tedy zaveden koncept Cloud Computingu a katalog Cloud Computingu. Nyní je dokončován legislativní proces vydání vyhlášky o údajích vedených v katalogu Cloud Computingu. Předpokládaný termín vydání vyhlášky je 1. 10. 2020.  Nicméně, s ohledem na kontinuitu všeho, co se týká nabídek a poptávek Cloud Computingu, připravilo MV ČR a k 31. 7. 2020 vydalo Metodiku pro práci s katalogem Cloud Computingu a katalogem služeb Cloud Computingu. V těchto metodikách je popsán postup, který je od 1. 8. 2020 využíván, a to zejména vzhledem k poskytovatelům CC, tedy pro zápis nabídky či poptávky. Zápis nabídky je totiž nutnou podmínkou pro možnost využívání služeb CC pro orgány veřejné správy (pokud již příslušným orgánem nebyl Cloud Computing využíván před 1. 8. 2020). Přílohou této metodiky jsou rovněž bezpečnostní kritéria formulována ve spolupráci s NÚKIB. 

Z uvedeného vyplývá, že nyní bylo připraveno základní prostředí pro možnost využívání CC po 1. 8. 2020 tak, že pro nové nabídky je potřeba, aby poskytovatel zaslal žádost o zápis do katalogu CC MV ČR. Po posouzení, zda nabídka splnila veškeré náležitosti, je zapsána do katalogu. Podobně může každý orgán veřejné správy zaslat poptávku na CC, pokud takové poptávce nebudou ještě existovat nabídky. Poskytovatelé následně mohou reagovat.

 

Veškeré tyto informace jsou podrobněji popsány na webových stránkách ministerstva v sekci pro eGovernment Cloud - https://www.mvcr.cz/clanek/egovernment-cloud.aspx.

 

 

 

 

 

EG - 2/2020

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.