Magazín Egovernment připravil další ze série seminářů

KYBERBEZPEČNOST, VÍC NEŽ ZÁKON,

tentokráte s podtitulem KYBEZ + GDPR ZAKLÍNAČE DOBY?

 
GENERÁLNÍ PARTNER

  

Fortinet
 
 
GORDIC
 
 
WMVARE
 
 
PARTNER
 
CISCO
 
 
ICZ
  
 
cyberark
 
 

 ​

 ​

 ​ ​​Problematika kyberbezpečnosti veřejné správy je stále důležitejší úměrně tomu, jaké množství citlivých dat veřejná správa začíná sdílet. Mgazín Egovernment se problematice Zákona o kyberbezpečnosti věnoval už několikrát.  V letošním roce je, vedle samotné kyberbezpečnosti kladen, díky nařízení GDPR, velký důraz na přímou ochranu osobních údajů a to nejen při jejich zpracování, a e rovněž v průběhu “skladování” a sdílení jednotlivými složkami veřejné správy.

 
Magazín Egovernment tedy chce navázat na předchozí ročníky seminářů v PSP ČR na téma kyberbezpečnost a s odborníky z veřejné správy (MV ČR,  NBÚ, resoektive NÚKIB …) i komerčních firem (Fortinet, Gordic, Microsoft ..) a i letos diskutovat aktuální situaci.

 

Hlavními disktujícími byli představitelé MV ČR, NÚKIB  a komerčních subjektů v oblasti kyberbezpečnosti


TÉMA

Hlavní témata, kterým jsme se  tentokráte věnovali:

  • Zákon o kybernetické bezpečnosti - aktuální informace
  • Kyberbezpečnost a GDPR
  • kyberbezpečnost ve veřejné správě

PROGRAM

Prezentaci získáte kliknutím na ikonu PDF za jejím názvem

 

9:00 - 9:30 REGISTRACE

9:30 ZAHÁJENÍ

SITUACE KYBEZ V ČR A AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

ZÁKLADNÍ ZKUŠENOSTI V OBLASTI KYBEZ RESORTU MV ČR

Ing. Miroslav Tůma, PhD. ředitel odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT, MV ČR

KYBERBEZPEČNOST A GDPR

Ing. Robert Piffl, poradce náměstka ministra, MV ČR

BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE STÁTNÍ SPRÁVY 

Horymír Šíma, Fortinet 

POSUZOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ RIZIKA

Ing. Jaroslav Balcar, MBA, LL.M., GORDIC spol. s r. o.

DATOVÉ CENTRUM NENÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝPRODEJ

Ondřej Číž – Senior Systems Engineer pro NSX, VMware

NAŠE CESTA K GDPR

Milan Habrcetl, Cisco Cyber Security Specialist, CISCO

PRIVILEGOVANÉ ÚČTY JAKO PRIORITA BEZPEČNOSTI

Daniel Hetényi, Cyberark

NOVÉ VÝZVY ICT BEZPEČNOSTI

Ondřej Dedek, ICZ

Konec cca 14:00


KDE

Seminář se konal v prostorách Malostranské besedy - Malostranské náměstí 35/21, Praha 1 (MAPA) .


VSTUP

Vstup pro účastníky z veřejné správy ZDARMA.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.