NOVINKY V NÁRODNÍM IDENTITNÍM PROSTORU

Ředitel odboru hlavního srchitekta eGovernmentu MV ČR Petr Kuchař se ve svém stručném vystoupení  věnoval především té části identitního prostoru, která se týká poskytovatelů on-line služeb, poskytovatelů identitních služeb, a mezinárodní bráně.

 

POSKYTOVATELÉ ON-LINE SLUŽEB

V současné době se jedná přibližně o 50 portálů připojených k NIA. Na adrese info.eidentita.cz/sep je k dispozici jejich přehled. Jedná se tedy o portály, které jsou součástí identitní federace, a to v čele s Portálem občana. Vzájemně jsou propojeny tak, že mezi nimi funguje jednotné přihlášení (single sign on). Přihlášení na kterýkoliv portál je automaticky akceptováno těmi ostatními, není tedy, při přechodu mezi portály, nutno opětovné přihlašování.

NIP

 

POSKYTOVATELÉ IDENTITNÍCH SLUŽEB

Jsou další důležitou součástí Národního identitního prostoru. Petr Kuchař prezentoval modelovou situaci, jak by seznam poskytovatelů mohl vypadat na jaře příštího roku, tedy v období, kdy bude připojena bankovní identita (místo doposud prezentovaného názvu BankID je nyní preferován pojem bankovní identita). To znamená, že k dnešním možnostem, kterými jsou eOP nebo jméno, heslo SMS, které nyní představují zhruba 360 000 identit, během podzimu přibude další, kterým je mobilní klíč e-governmentu. Zároveň je k dispozici mezinárodní brána, International ID Gateway, jejímž prostřednictvím připojujeme k našemu identitnímu prostředí jiné státy. V polovině roku 2020 získal certifikaci další prostředek StarCos (I.CA) a těsně před konferencí získal certifikaci prostředek MojeID (CZ.NIC), který je založen na USB tokenu. Tento stav bude platit do konce roku. Na jaře bude tedy spuštěna bankovní identita a to znamená, že současné statisíce uživatelů se skokově změní na miliony. Oprávněně je proto vhodné předpokládat i razantní zvýšení poptávky po on-line službách.

 

MEP ISDS APLIKACE MOBILNÍ KLÍČ EGOVERNMENTU

Mobilní klíč funguje zhruba rok a používání je velice jednoduché a intuitivní. Jedná se o napárování mobilní aplikace pomocí běžného QR codu, přičemž následné přihlašování na stránky datových schránek probíhá mobilním klíčem. Právě s ohledem na jednoduchost a funkčnost tohoto přístupu bylo rozhodnuto, že nyní bude připojen k NIA. V současné době probíhá testovaní uvedené varianty. Výsledkem bude stejný postup, jaký byl doposud používán k přístupu do datových schránek, jen se bude tedy jednat o klíč k přístupu ke všem službám e-governemntu. Úroveň záruky takového přístupu bude značná. Podle situace existují tedy tři možné scénáře užití tohoto klíče. Pokud má uživatel profil v NIA, tedy pokud používá eOP, nebo jméno či heslo SMS, jednoduše si připáruje další prostředek. Pokud je to uživatel systému DS, tak po přihlášení do DS si jedním tlačítkem převede tuto identitu do NIA. Pokud nemá ani to ani to, může si mobilní aplikaci registrovat osobně na Czech POINTu. Ostrý provoz aplikace MEP je očekáván na podzim.

 

 

 

EG - 2/2020

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.