OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací


Egovernment The Best 2017 

Níže uvedené údaje slouží jako přihláška projektu do výběru Egovernment The Best 2017 – ICZ.

Takto popsané projekty budou zveřejněny na webových stránkách magazínu Egovernment. Z nich bude v listopadu v rámci slavnostního večera vybrána v každé kategorii trojice nejzajímavějších projektů pro rok 2017.

Následně budou všechny projekty, včetně výsledků, publikovány v tištěné verzi Egovernment The Best 2017, která vychází v prosinci 2017.

Vedle požadovaných údajů je možné dodat i další doplňující informace včetně již publikovaných propagačních textů.

Projekt může přihlásit jeho provozovatel, realizátor, uživatel či kdokoliv další.

Pokud nejste obeznámeni se všemi informacemi postačuje k přihlášení projektu vyplnit formulář částečně. Redakce Magazínu Egovernment se následně spojí s touto osobou k získání potřebných dalších informací, které jsme připraveni redakčně upravit a zpracovat.

Pokud k přihlášenému projektu chcete zaslat doplňující, například propagační brožury atp. zasílejte je na adresu:
Magazín Egovernment, Na Zatlance 10, Praha 5 nebo na  egovernment@egovernmet.cz 

Registraci můžete realizovat odesláním tohoto elektronického FORMULÁŘE .


Poskytnuté údaje se stanou součástí databáze Magazínu Egovernment.
Databáze slouží k zasílání informací a pozvánek na akce, které pořádá Magazín Egovernment a může být sdílena partnery semináře.

Po odeslání formuláře by se Vám v těchto místech mělo objevit následující hlášení:

Odeslání dat z formuláře na náš e-mail bylo úspěšné. Pokud se tak nestane, nebo se zde objeví chybové hlášení, kontaktujte redakci magazínu Egovernment, nebo zkuste formulář vyplnit a odeslat znovu.

(POZOR - vyplňovaná data se průběžně neukládají, je tedy nutné formulář vyplnit a ihned odeslat).

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Vyplní osoba, která jménem úřadu, nebo firmy projekt přihlašuje.


B - PŘIHLÁŠKA PROJEKTU

kolonky oddílu B je NUTNÉ vyplnit

C - POPIS PROJEKTU

Pokud jsou pro Vás dotazy oddílu C složité, je možné případně body 1-3 vynechat a vlastní popis souhrně realizovat v bodě 4 - doplňující informace

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU
Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte
Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte
Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte
Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte
Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte
2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE
Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte
Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte
3 - VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP
Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte
4 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Podle vlastního uvážení můžete popsat, pokud nebylo postiženo v rámci předchozích dotazů - základní strategii, manažerský přístup, použité technologické nástroje, způsob implementace, výjimečnost projektu, dopad a výsledky ..

D - POPIS PROJEKTU Z POHLEDU REALIZÁTORA

Toto je prostor pro samotné realizátory projektu, kteří mohou blíže popsat náročnost přístupu, kterou si realizace vyžádala.

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik
V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?
Kontaktní údaje (pokud nejsou již vepsány v úvodní části přihlášky)


Odesláním formuláře přihlašujete uvedený projekt do soutěže Egovernment The Best 2017 - ICZ.
Znamená to, že tento projekt bude zveřejněn na webových stránkách Magazínu Egovernment v části věnované letošnímu ročníku této soutěže a rovněž bude otištěn v publikaci Egovernemt The Best 2017 - ICZ, která vychází v polovině prosince.
Pořadí projektů v rámci jednotlivých kategorií bude oznámeno 20.11.  2017 v rámci slavnostního večera Beaujolais Nouveau pro ICT v Obecním domě v Praze.

Uzavření přihlášek je 20.10. 2017.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.