OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

PŘIHLÁŠKA PROJEKTU DO 
Egovernment The Best 2021

ICZ

Níže uvedené údaje slouží jako přihláška projektu do výběru (soutěže) Egovernment The Best 2021 . Pokud potřebujete více informací o tom, co je Egovernment The Best, najdete je ZDE.

Takto popsané projekty budou zveřejněny na webových stránkách magazínu Egovernment. Z nich bude v listopadu v rámci slavnostního večera vybrána v každé kategorii trojice nejzajímavějších projektů pro rok 2021.


Následně budou všechny projekty, včetně výsledků, publikovány v tištěné verzi Egovernment The Best 2021, která vychází v prosinci 2021.

Vedle požadovaných údajů je možné dodat i další doplňující informace včetně již publikovaných propagačních textů.

Pro samotné přihlášení potřebujete znát, kromě identifikačních údajů a názvu projektu především:

  • jeho cílení (územní, obsahové a cílovou skupinu)
  • jak je možné prokázat účinky projektu a jaká byla obeznámenost cílové skupiny, případně jaké bylo její vnímání
  • jak dalece je projekt inspirativní pro ostatní úřady a realizátory, zda byl již někde představen atp.
  • zda se v rámci projektu jedná o jedno či vícekanálový přístup
  • zda se jedná o projekt krátko-dlouho dobýProjekt může přihlásit jeho provozovatel, realizátor, uživatel či kdokoliv další.

Pokud nejste obeznámeni se všemi informacemi postačuje k přihlášení projektu vyplnit formulář částečně. Redakce Magazínu Egovernment se následně spojí s touto osobou k získání potřebných dalších informací, které jsme připraveni redakčně upravit a zpracovat.

Pokud k přihlášenému projektu chcete zaslat doplňující, například propagační brožury atp. zasílejte je na adresu:
Magazín Egovernment, Na Zatlance 10, Praha 5 nebo na  egovernment@egovernment.cz 

Registraci můžete realizovat odesláním tohoto elektronického FORMULÁŘE . 

(POZOR - vyplňovaná data se průběžně neukládají, je tedy nutné formulář vyplnit a ihned odeslat).


A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Vyplní osoba, která jménem úřadu, nebo firmy projekt přihlašuje.

zvolte kategorii, která nejlépe odpovídá zaměření vašeho projektu, díky tomu bude porovnáván pouze s projekty srovnatelné velikosti a zaměření

B - PŘIHLÁŠKA PROJEKTU

kolonky oddílu B je NUTNÉ vyplnit
Uveďte území či oblast pro které je projekt určen či jehož obyvatelé jej mohou využívat.
Jaký byl záměr s nímž byl projekt realizován, co měl vyřešit či nabídnout?
Komu je především projekt určen - občanům, pracovníkům konkrétního úřadu ...?

C - POPIS PROJEKTU

Pokud jsou pro Vás dotazy oddílu C složité, je možné případně body 1-3 vynechat a vlastní popis souhrně realizovat v bodě 4 - doplňující informace

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU
Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE
Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
3 - VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP
Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
4 - OPEN DATA
Jedná se o projekt, který využíva OPEN DATA?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Podle vlastního uvážení můžete popsat, pokud nebylo postiženo v rámci předchozích dotazů - základní strategii, manažerský přístup, použité technologické nástroje, způsob implementace, výjimečnost projektu, dopad a výsledky ..

D - POPIS PROJEKTU Z POHLEDU REALIZÁTORA

Toto je prostor pro samotné realizátory projektu, kteří mohou blíže popsat náročnost přístupu, kterou si realizace vyžádala. Pokud byly tyto záležitosti popsány v rámci předchozích odpovědí, není nutné tento oddíl vyplňovat.

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik
V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?
Kontaktní údaje (pokud nejsou již vepsány v úvodní části přihlášky)


Odesláním formuláře přihlašujete uvedený projekt do soutěže Egovernment The Best 2021.
Znamená to, že tento projekt bude zveřejněn na webových stránkách Magazínu Egovernment v části věnované příslušnému ročníku této soutěže a rovněž bude otištěn v publikaci Egovernemt The Best 2020, která vychází v polovině prosince.
Pořadí projektů v rámci jednotlivých kategorií bude oznámeno 23.11.  2021 v rámci slavnostního večera Beaujolais Nouveau pro ICT v Praze.

Uzavření přihlášek je posunuto na 15.11. 2021.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.