EGOVERNMENT CLOUD

Ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací MV ČR  Mgr. Bohdan Urban, připustil, že na začátku koronavirové krize mělo MV ČR, oproti ostatním resortům a úřadům, dvě podstatné výhody. Především již byl ve výstavbě videokonferenční systém Policie ČR a zároveň byl realizován projekt VCI pro OAMP, který byl financován z programů EU. V tomto okamžiku se MV ČR tedy podařilo vytvořit funkcionalitu videořešení, která je dostupná jak v rámci resortní sítě, tak i pro policii ČR a Hasičský záchranný sbor (end to end šifrování).

Nyní je tedy MV ČR schopno poskytovat videokonferenční služby jak uvnitř sítě MV, tak i z vnějšku. Pro komunikaci jsou v tomto smyslu využívány dedikované aplikace, ale je možné provozovat i přes webové prohlížeče rovněž vzdálené videokonference. V místech, kde v rámci resortu byl již zaveden standard Ip Telefonie, je tak možné připojit účastníky i audio, stejně tak je možné připojit účastníky i z veřejné telekomunikační sítě.

            Při výstavbě videokonferenčního řešení se MV ČR rozhodlo postupovat cestou on premise. MV ČR má tedy jednotlivá zařízení a obecně celé videokonferenční prostředí plně pod kontrolou. Používá vlastní síťovou infrastrukturu, která je pod kompletní dohledem a patřičně zajištěna smlouvami. Toto řešení přináší výhody stability (v případě přetížení internetu, nebo jiných krizových scénářích), zároveň je toto řešení integrováno na stávající realizované projekty v oblasti iP Telefonie. Využívá tedy síťové prostředí, které je v rámci MV dedikováno pro multimediální komunikaci.

Vedoucí oddělení realizace komunikačních systémů MV ČR Roman Martiňák představil blokové schéma ON-PREMISE videokonferenčního řešení. Jak bylo řečeno, je plně v prostředí MV ČR a vychází ze zkušeností z provozu videokonferenčního řešení PČR. Snahou MV je pojmout celou záležitost jako hybridní řešení tak, aby bylo možné do ON–PREMISE infrastruktury zakomponovat ty nejlepší  služby, které nabízí CISCO WEBEX CLOUD. Jedná se především o ovládání konferenčních jednotek pomocí mobilních zařízení, dále možnost malování a sdílení obsahu, možnost interaktivních školení, velkokapacitních vzdálených schůzek a možnost jmenovek účastníků schůzky. 

            V dalších krocích se uvažuje o tzv. duální registraci, tzn. že konkrétní videokonferenční jednotky by byly registrovány jak ve vnitřním prostředí MV ČR, tak na Webex Cloudu, a tedy i v případě výpadku jednoho z těchto prostředí by byla i nadále zajištěna konektivita. Patrně největším přínosem cloudového řešení je pak možnost registrace desítek zařízení v řádech minut kdekoliv, kde je připojení k internetu. 

Bohdan Urban v závěru ještě doplnil, že směřujeme k udržení/zvýšení bezpečnosti provozu videokonferencí a snahou MV je dostat do oběhu ještě několik mobilních videokonferenčních jednotek.

 VIDEOSCHÉMA

 

 

 

 

 

 

EG - 2/2020

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.