AKCELERÁTOR managementu veřejné správy

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Lenka Kropáčková

Titul:

Funkce: tajemník

Odbor:

E-mail: tajemnik@kopidlno.cz

Telefon: +420 725 817 937

Adresa: náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno

Firma: Městský úřad Kopidlno

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: AKCELERÁTOR managementu veřejné správy

Lokalita: ČR

Cíl projektu:

- urychlit a usnadnit práci úředníků, a především vedoucích městského úřadu

- zajistit odborné zázemí a nástroje pro pomoc s prací úřadu

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu a dále i klienti

Provozovatel: město Kopidlno

Realizátor: CATANIA GROUP s.r.o.

 

C – Popis projektu – pohled provozovatele

 

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Lze porovnat dobu práce s využíváním této platformy a nástrojů s dobou před používáním Akcelerátoru.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Akcelerátor obsahuje různé praktické aplikace pro využití v práci úřadu a dále odborné zázemí, poradnu, novinky, výpočty lhůt nebo poplatků apod.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Seznámení bylo rychlé a práce s Akcelerátorem je jednoduchá. Společnost CATANIA GROUP pořádá jedenkrát za měsíc videoporady k aplikaci.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Provozní náklady nejsou vysoké.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Informace jsou stále doplňovány podle novelizací předpisů a nové aplikace a segmenty jsou průběžně přidávány.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Využívají jej i jiné úřady.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

I jiné úřady zaujal Akcelerátor managementu veřejné správy, takže si na akcích tajemníků vyměňujeme zkušenosti.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Lze použít i v mobilu.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Součástí Akcelerátoru managementu veřejné správy je Generátor 106, metodické oblasti pro zaměstnance měst a úřadu, jako je e-linka (pro ekonomické odbory), p-linka (pověřence GDPR a ochranu osobních údajů), s-linka (pro samosprávu), t-linka (pro tajemníky a vedoucí jednotlivých odborů), kalendář ÚSC (pro starosty a tajemníky), výpočty (pro všechny), odborné publikace, metodiky a vzory tiskopisů pro všechny a největším přínosem je podpora prostřednictvím dotazů a odpovědí.

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Realizace vyžadovala spolupráci odborníků na veřejnou správu i IT, a především konzultace s cílovou skupinou, tedy vedoucími úředníky územních samosprávních celků. Díky spolupráci s klíčovými tajemníky jsme realizovali nástroje pro oblasti, na které bývá nejvíc dotazů nebo vytvářejí největší problémy a byrokratickou zátěž. Akcelerátor tuto práci usnadní a zrychlí a dává dobré informační zázemí.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Nabídnout veřejné správě nástroje, které opravdu potřebují a za rozumnou cenu. Nebát se technického řešení, a především spolupracovat s cílovou skupinou, nevytvářet nástroje, které jim pak prodají, ale obráceně - takové, které oni navrhnou obsahově a nadchnou se pro ně.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Výjimečné je, že jde o první takový komplexní nástroj pro úředníky měst a obcí a vznikal ve spolupráci s vedoucími úřadů.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Nástroje na správu pohledávek, systém pro řešení whistleblowingu, aplikaci na vyřizování žádostí o informace GENERÁTOR 106.

 

CATANIA GROUP s.r.o.

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

605 754 793

vesely@catania.cz

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.