Bezhotovostní platby a platební portál

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Petr Sordyl

Titul:

Funkce: vedoucí odboru

Odbor: odbor vnitřních věcí Magistrát města Opava

E-mail: petr.sordyl@opava-city.cz

Telefon: +420604229347

Adresa: Horní náměstí 69 Opava

Firma: statutární město Opava

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Bezhotovostní platby a platební portál

Lokalita: není omezeno

Cíl projektu:

- omezit hotovostní platby

- nabídnout občanům rozšířenou možnost způsobu plateb, kterými jsou bezhotovostní platby kartou a možnost plateb vzdáleně (z domu)

- decentralizovat platby z hlavních pokladen, aby občan vyřídil vše na jednom místě, včetně platby

Cílová skupina: klienti Magistrátu města Opavy

Provozovatel: Magistrát města Opavy

Realizátor: Magistrát města Opavy

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ČÁSTEČNĚ.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Mnoho úřadů se již na tuto věc dotazovalo. Zároveň byl tento projekt zahrnut v rámci Přívětivého úřadu 2022 vyhlašovaného Ministerstvem vnitra.

 

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zavedením tohoto projektu došlo ke zrušení jednoho pracovního místa na hlavní pokladně. Zároveň byla zrušena platba poplatků přes poštovní poukázky (komunální odpad, poplatek ze psa), což znamená úsporu přibližně půl milionu ročně.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

V prvé řadě byla potřeba analýza současného stavu pokladen a plateb v rámci úřadu. Po vyhodnocení bylo navrženo řešení – platební portál a zavedení platebních terminálů na dílčích pokladnách.

 

Pro zavedení platebního portálu bylo potřeba poptat dodavatele ekonomického systému.

Pro zavedení bezhotovostních plateb bylo nezbytné vyřešit interní procesy a poptat dodavatele platebních terminálů.

 

V rámci časového harmonogramu bylo potřebné obeznámit pracovníky úřadu s nově nastavenými procesy a zároveň informovat veřejnost.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Platby kartou a vzdálené platby jsou v komerční sféře standardem a veřejná správa v tomto nemůže být pozadu.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Zavedení Portálu občana statutárního města Opavy.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.