CITYVIZOR

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Ondřej Profant
Titul:
Funkce: předseda
Odbor: výbor Otevřených měst
E-mail:ondrej.profant@gmail.com
Adresa: Malinovského náměstí 624/3, Brno
Firma:Otevřená města z.s.

 

B - PROJEKT

Název projektu: Cityvizor

Lokalita:ČR

CÍL:• Zjednodušit obcím občany požadavanou transparenci bez zbytečných nákladů.

Služba nabízí rychlou a přehlednou vizualizaci rozpočtu obce s detailem až na jednotlivé faktury, úřední desku zanesenou do mapy.

Vše můžete videt na adrese: https://cityvizor.cz

Cílová skupina: Občané, zastupitelé

Provozovatel: Otevřená města z.s.
Realizátor: Otevřená města z.s., Ministerstvo financí ČR

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Částečně. Sledujeme počet návštěvníků webu. Hlasí se nové obce, které se chtějí zapojit.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Občané i zastupitelé si chválí přehlednost.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Dobře.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Převyšují.


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. Projekt ilustruje výhody sdílení nákladů mezi více obcemi. Dlouhodobě přináší větší otevřenost vůči občanům.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano,

1) Sdílení nákladů mezi obcemi
2) Sdílení zdrojového kódu (projekt je open source software)
3) Jedná se o moderní technologie (Angular 4) a díky tomu je aplikace znatelně rychlejší než konkurence
4) Rozklikávací rozpočty více obcí jsou na jednom místě
5) Projekt poskytuje zdrojová data jako opendata

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano.
1) Zkušenosti jsou sdíleny v rámci spolku Otevřených měst
2) Zdrojový kód je volně dostupný a kdokoliv ho může využít.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Jedná se o veřejnou webovou aplikaci: https://cityvizor.cz

 


4. Doplňující informace

Projekt je výjimečný díky spolupráce spolku obcí a ministerstva. Dále je zcela unikátní z důvodů softwarové licence, která nám dovoluje výsledný kód zveřejnit.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
1 programátor, 1 grafik

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Sdílení code base.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Vše lze využít opakovaně díky metodě opensource.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.