DIGITALIZACE BEZPEČNĚ A S NIŽŠÍMI NÁKLADY. V CLOUDU.

 

Města, obce, organizace, bez rozdílu velikosti nebo působnosti, všichni dnes čelí zvyšujícím se kybernetickým rizikům, rostoucí poptávce po digitálních službách i požadavkům vyplývajícím z nové legislativy, jako jsou například Zákon o právu na digitální služby nebo DEPO. Zároveň však trpí nedostatkem odborníků i potřebných financí. Pomoci může cloud.  

 

Informační systém vcloudu aneb jak si ušetřit starosti 

Cloudové služby jsou voblasti IT trendem již několik let. Využíváme je běžně při práci i zábavě, aniž bychom si to uvědomovali. Ve veřejné správě si získaly důvěru i díky tomu, že vyřeší nejen rostoucí nároky na flexibilitu a rozšiřitelnost informačních prostředků související se zaváděním i samotným provozem digitálních služeb, ale také dosažení souladu snovými legislativními nároky, potřebu vyšších kyberbezpečnostních opatření, nebo nedostatek IT odborníků. 

 

Provoz informačních systémů vcloudu a využívání softwaru jako služby (SaaS, zanglického Software as a Service) nabízí řadu výhod, které ocení nejen velké instituce, jako ministerstva, ale i malé organizace, jako jsou města a obce. Jedná se o model poskytování informačních systémů formou předplatného, kdy zákazník platí pouze za období, ve kterém mu je daný software poskytován a za množství IT prostředků, které skutečně spotřebuje. Svyužitím SaaS odpadají náklady na provoz vlastní IT infrastruktury a snižují se nároky na vlastní IT pracovníky. Zákazník navíc získá jistotu vysoké míry zabezpečení, automatických aktualizací a technické podpory. 

 

 

Bezpečnost je absolutní základ 

Ani sebekvalitnější IT pracovník menších úřadů a organizací se nemůže vyrovnat zástupu expertů a investicím, které do zajištění bezpečnosti a stability své infrastruktury vloží poskytovatel cloudu a cloudových služeb. Přitom důraz na bezpečnost je v dnešní éře neustále pokročilejších kybernetických hrozeb více než opodstatněný. Úřady zvažující nasazení cloudových služeb mají kdispozici jednotný seznam bezpečných poskytovatelů cloudu do státní správy, tzv. Katalog poskytovatelů cloud computingu, ze kterého mohou vybírat prověřené dodavatele, kteří jsou způsobilí zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.  

 

Jedním z poskytovatelů cloudových služeb, který splnil podmínky pro zápis do katalogu i po legislativní úpravě, je český tvůrce informačních systémů společnost Gordic. Může tak své ověřené služby poskytovat státním institucím i po lednu 2024. V portfoliu Gordicu najdeme celou řadu aplikací provozovaných v cloudu, zejména pak v české státní správě nejpoužívanější elektronickou spisovou službu GINIS nebo Portál občana. Řešení jsou provozovaná v cloudu Microsoft Azure a poskytovaná na principu pronájmu, díky čemuž úřadům odpadají starosti spojené s údržbou softwaru, za který zodpovídá poskytovatel.  

 

Typy cloudových služeb 

 Jako součást cloudových služeb jsou poskytované IT prostředky, servery, úložiště, systémy nebo aplikace, které jsou zákazníkovi dostupné vzdáleně. Jejich provoz nijak nezatěžuje jeho infrastrukturu. Jednoduše řečeno, pro využívání cloudových služeb není potřeba instalace a zákazník se do nich přihlašuje prostřednictvím klientského prostředí odkudkoliv přes internet. Mezi hlavní typy cloudových služeb patří, vedle již zmíněného SaaS, také PaaS (platforma jako služba, Platform as a Service), kterou nejčastěji využívají tvůrci a provozovatelé softwaru a která zprostředkovává zákazníkovi pracovní prostředí a nástroje pro vývoj, tvorbu a testování aplikací. Dále IaaS (Infrastruktura jako služba, Infrastructure as a Service), která zákazníkovi poskytuje základní hardwarové a softwarové prostředky, typicky úložiště, servery, operační systém i sítě samotné. Další úspory při provozu vcloudu nabízí model IaC (Infrastruktura jako kód, Infrastructure as a Code), který umocňuje zmíněné výhody cloudového provozu automatizací a aktualizací pomocí šablon, tzv. skriptů, které zahrnují definici a správu IT infrastruktury prostřednictvím kódu. Vychází znadefinovaných architektonických a bezpečnostních standardů a používají se kautomatizovanému poskytování a správě HW a SW prostředků.  

 

Cloud je i pro malé úřady 

Všechny agendy vjednom a bez starostí 

Unikátní cloudovou službu pokrývající všechny základní potřeby současných veřejných institucí představuje GINIS Express SQL v cloudu, která vznikla spojením nejpoužívanějšího ekonomického systému v české veřejné správě, GINIS,  s cloudovou platformou Microsoft Azure. Provoz všech agend, včetně ekonomické a mzdové agendy nebo nástrojů pro řízení bezpečnostních rizik, řeší v rámci jediného systému v cloudu všechny zásadní problémy provozovatele. Současně se jedná o cenově výhodné řešení, které umožňuje vést všechny agendy v jednoduchých, uživatelsky přívětivých a navzájem propojených prostředích.   

Příklad, který dokazuje, že digitalizace úřadu a moderní cloudová řešení nejsou záležitostí pouze velkých měst, je obec Luková. Luková, obec stéměř 800 obyvateli, přesunula svůj systém správy dokumentů (SSD) do cloudu a má teď méně starostí sjeho provozem i zálohováním. Obec využívá Spisovou službu GINIS od společnosti Gordic, kterou vminulosti hostovala na infrastruktuře technologického centra Lanškroun, ale kterou zdůvodu rostoucích nákladů spojených sprovozem přemístila do cloudu. „GINIS je moderní a funkční informační systém nejen pro velké úřady. Ve spojení scloudovým prostředí Microsoft Azure se jedná o ideální řešení pro malé obce, které chtějí mít co nejméně starostí sprovozem svého informačního systému a zálohováním,“ chválí Petr Celý, starosta obce Luková.  

 

Díky provozu informačního systému, spisové služby nebo jakékoliv jiné aplikace vcloudu nepotřebují města a obce vlastní nákladnou IT infrastrukturu, nemusí se starat o její správu ani zabezpečení. Moderní cloudové služby umožnují, že daný systém nebo aplikace jsou dostupné kdykoliv a zjakéhokoliv zařízení spřipojením kinternetu, a vpřípadě bezpečnostního incidentu nebo havárie vždy obnovitelné. Centralizovaný přístup kdatům podporuje spolupráci mezi odděleními a zvyšuje efektivitu veřejné správy. Samotná migrace do cloudu je jednoduchá a model předplatného, v rámci kterého zákazník platí jen skutečně využívané služby a kapacitu, umožňuje optimalizovat rozpočty i předvídat náklady. Celkově lze říci, že využití cloudových technologií přináší organizacím možnost modernizace, efektivity a lepšího zvládání aktuálních výzev prostřednictvím široké škály služeb a flexibilního řízení IT za pomoci cloudu. 

 

Gordic bez pozadí

 

EG - 1/2024

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.