Dodávka řešení rozhraní GINIS® POST (Hybridní pošta – PostServis)

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Martin Vašků
Titul: Ing
Funkce: ředitel
Odbor: Odbor metodické podpory a controllingu
E-mail: martin_vasku@gordic.cz
Adresa: Italská 1800/35, Praha 2, 120 00
Firma: GORDIC spol. s r.o.

B - PROJEKT

Název projektu: Dodávka řešení rozhraní GINIS® POST (Hybridní pošta – PostServis)

Lokalita: Městská část Praha 5

CÍL: Snížení personální náročnosti řešení agendy zasílání výzev k úhradě přestupků na úseku zón placeného stání, snížení nákladů spojených s chybovostí, která by vznikala při ručním zpracování, finanční úspora na materiálně technickém vybavení. Výsledkem projektu byla automatizace procesů včetně přenesení fyzického tisku dokumentů, obálkování a doručení na Českou poštu a.s.

Cílová skupina: Pracovníkům úřadu městské části Prahy 5, občanům městské části Praha 5 - zkrácení doby pro zaslání výzvy od spáchání přestupku.

Provozovatel: Městská část Praha 5

Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud ANO, jak?
ANO - Úspora pracovních sil cca 20 osob a tomu odpovídající množství materiálně-technických prostředků.


Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano, Reakce rozhodně pozitivní. Bez nutnosti absorbovat nové návyky a změny jim ubylo mnoho práce. Obzvlášť kladné reakce se ozývají z podatelny, kde pracovníci nyní necestují na poštu zatěžkáni tisíci výzev.
Uživatel změnu ve zpracování agendy téměř nepozná, pouze jim ubyde velký kus práce s tiskem obálek a odbavením analogových dokumentů.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře - Proběhlo podrobné seznámíní uživatelů se způsobem obsluhy dotčené části programového vybavení.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Trvalý.

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano. Všechny úřady státní správy a samosprávy mohou využívat efekty tohoto řešení.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
ANo, Projekt byl zveřejněn (web, noviny).

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

4. Doplňující informace
GINIS bude připraven na rozšíření o doručování zásilek dle Správního řádu, jakmile Česká pošta zapracuje odesílání zásilek v souladu s připravovanou legislativou.

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Projekt byl specifický tím, že se týkal tří různých dodavatelů výrazně odlišných služeb. Sladění bylo tedy alfou i omegou celé implementace. Spisovou službu GINIS od společnosti GORDIC bylo nutné napojit na zpracovatele agendy přestupků Marbes consulting, taktéž se specifickým rozhraním, a celý výstup doladit pro možnost propojení s PostServisem České pošty. Docíleno bylo toho, že správné informace propadaly do správných polí systému GINIS i kolonek v samotných výzvách a tištěných dokumentech. Byli jsme první, kdo se o toto propojení pokusil, šlo tedy o cestu neprobádanou, naštěstí však vedla k úspěšnému cíli.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Je připraveno funkční řešení s velmi krátkou dobou implementace.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Bylo využito standardního rozhraní otevřené integrační platformy společnosti GORDIC s opakovatelným použitím u dalších zákazníků.
Městská část Praha 5 byla první s tímto řešením v oblasti hl. m. Prahy.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?


kontakty: Za městskou část Praha 5: Bc. Petra Tesařová, petra.tesarova@praha5.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.