MAGAZÍN EGOVERNMENT 2/2022


ČEŠI SE HLÁSÍ O ELEKTRONICKOU IDENTITU. NEUMÍ OVŠEM DIGITÁLNÍCH SLUŽEB VYUŽÍVAT NAPLNO.

Na tradiční konferenci Egovernment, která se konala začátkem září v Mikulově, zazněly zajímavé informace o aktuálním využívání digitálních služeb státu. Ve stejném období probíhal průzkum společnosti Gordic* o připravenosti obyvatel na digitalizaci veřejné správy. Závěry prezentací a průzkumu ukazují, že stát digitalizovat chce, snaží se občanovi umožnit komunikovat elektronicky, akceptuje další identifikační prostředky i od soukromých poskytovatelů a tak dále. Na druhou stranu jsou občané málo informováni, proces se často zdá velmi náročný nebo ne příliš efektivní. Podívejme se na některá čísla.

Jak na konferenci uvedl Petr Kuchař z Ministerstva vnitra, alespoň jedním identitním prostředkem, tedy například datovou schránkou nebo bankovní identitou, už disponuje pět a půl milionů občanů. V praxi ho zatím použilo 1,8 milionu. K nárůstu uživatelů digitálních služeb přispěla za poslední rok právě bankovní identita. Nejvíce aktivní jsou v této oblasti klienti České spořitelny. Téměř půl milionu z nich využilo svou bankovní identitu v kontaktu se státem. Následují pak klienti ČSOB (více než 300 tisíc) a Komerční banky (téměř 240 tisíc).

Průzkum společnosti Gordic ukázal, že navzdory počtu identitních prostředků Češi digitalizaci veřejnosprávních úkonů ve větším měřítku nevyužívají. Neznamená to ale, že by o elektronickou komunikaci s úřady nestáli. Většina lidí (55 %) si totiž myslí, že jim stát nedává dostatečné možnosti na to, aby své úkony mohli vyřizovat digitálně. Problémem ale může být špatná forma propagace nebo dostupnost informací o digitálních službách. Více než polovina dotazovaných (53 %) potvrdila, že neví, kde je mohou hledat. O nedostatečné informovanosti svědčí i otázka o možnosti hradit poplatky a řešit životní situace ve své obci online. Třetina lidí (35 %) vůbec neví, jestli tuto možnost v místě bydliště mají.