ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Karel Váchal

Titul:                             Mgr.

Funkce:                        Zástupce zmocněnce pro digitalizaci Ministerstva dopravy

Odbor/oddělení:          Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend

E-mail:                           karel.vachal@mdcr.cz 

Telefon:                        605005171

Adresa:                         Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

Úřad/firma:                  Ministerstvo dopravy

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz

Lokalita:  ČR

Cíl:

Umožnit elektronické podání žádosti o výměnu řidičského průkazu v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu. Výměna z důvodu uplynutí platnosti je zdarma a dotýká se až 80 % všech žadatelů, měla tedy být umožněna drtivé většině všech řidičů. Žádost musí jít podat pohodlně z domova či práce online prostřednictvím Portálu občana a nový řidičský průkaz si pak žadatel bude moci vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností dle svého výběru. Pro žádost musí jít využít/automaticky stáhnout nejnovější fotografii z registrů občanských průkazů a pasů. Na Portálu občana musí být však také možné nastavit si notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Po kontrole a schválení ze strany úředníka musí být žadatel o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn v Portálu občana a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, musí být žadatel opět notifikován o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu. Nový řidičský průkaz musí být možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.

Cílová skupina: 

ýměna z důvodu uplynutí platnosti se dotýká až 80 % všech žadatelů/řidičů v ČR, měla tedy být umožněna drtivé většině všech řidičů.

Provozovatel:  Ministerstvo dopravy

Realizátor:  Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Od spuštění (1. 6. 2021) bylo podáno již téměř 15 tisíc žádostí a další přibývají. V posledních týdnech Ministerstvo dopravy zaznamenává kolem 400 žádostí týdně.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Ministerstvo dopravy i Ministerstvo vnitra dostávají od uživatelů zpětnou vazbu nejen při propagaci digitalizace a Gov.cz, ale zpětnou vazbou je stále neupadající zájem a využívání dané služby.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. Ministerstvo dopravy i Ministerstvo vnitra pravidelně propagují projekty na poli digitalizace a Gov.cz.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt trvalý. Cílem Ministerstva dopravy je umožnit občanům komunikovat s úřady v rámci dopravních agend zcela elektronicky, přičemž stále pracuje na projektech, které mají daný cíl splnit.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Jedná se vůbec o první takovou žádost spojenou s vydáním tak významného dokladu v ČR.
Zařadili jsme se tak mezi jednotky států v Evropě, které tuto službu poskytují.
Je tedy možné předmětné zkušenosti využít i při elektronických žádostech o jakýkoliv doklad v ČR.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra v současné době analyzují možnosti vytvoření elektronických žádostí i o další doklady vydávané v ČR.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne. 

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. 

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

V předmětném projektu bylo nutné pro dosažení cíle sjednotit různé vstupy ze strany zainteresovaných ministerstev, jejich dodavatelů, Správy základních registrů atd., a zároveň využít pomoci ze strany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Celý projekt byl také ovlivněn šířením epidemie covid-19, kdy bylo nutné se nejen vypořádat s různými možnostmi využití lidských zdrojů, ale vzhledem k tomuto také spustit projekt co nejdříve a umožnit tak lidem požádat si o předmětný doklad bez nutnosti čekání ve frontách a vystavení se tak rizikům s tím spojeným.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jedná se vůbec o první takovou žádost spojenou s vydáním tak významného dokladu v ČR.
Zařadili jsme se tak mezi jednotky států v Evropě, které tuto službu poskytují.
Je tedy možné předmětné zkušenosti využít i při elektronických žádostech o jakýkoliv doklad v ČR.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Projekt navazuje na předchozí digitalizační projekty Ministerstva dopravy.
- Na Portálu občana lze zjistit stav bodového konta řidiče, informace o řidičském oprávnění nebo o konci platnosti průkazu (včetně možnosti nastavení notifikací o platnosti).
- Při fyzických návštěvách úřadu již není nutné při žádosti o řidičský průkaz dokládat papírovou fotografii, ale je použita již digitalizovaná fotografie z registrů občanských průkazů a pasů, případně je občan vyfocen na místě.
- Občan se může při žádosti o řidičský průkaz dostavit na kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností, nikoli pouze v okruhu svého trvalého bydliště.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.