ELEKTRONICKÁ DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Lucie Bartáková
Titul: Ing.
Funkce: ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů
Odbor: sekce pro správu finančních zdrojů
E-mail: lucie.bartakova@sfdi.cz
Telefon: +420601560627
Adresa: Sokolovská 1955/278, Praha
Firma: Státní fond dopravní infrastruktury
Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: ELEKTRONICKÁ DÁLNIČNÍ ZNÁMKA
Lokalita: Česká republika

CÍL:

- digitalizovat službu úhrady časového poplatku, resp. nákup elektronické dálniční známky;  

- umožnit provádět nákup bezhotovostně, prostřednictvím internetu, na kioscích (hraniční přechody), příp. na fyzických obchodních místech vybraného dodavatele; 

- umožnit elektronicky oznámit osvobození od úhrady časového poplatku 


Cílová skupina:

- občané užívající zpoplatněné pozemní komunikace v ČR;
- Policie ČR a Celní správa
- Státní fond dopravní infrastruktury jako správce systému a zároveň subjekt, jehož příjmem je výběr časového poplatku


Provozovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Realizátor: CENDIS, s.p.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Realizace projektu elektronické dálniční známky zajistila spolehlivý, nepřetržitý a bezporuchový výběr časového poplatku. 
Úhrada časového poplatku je uživatelům umožněna v časovém režimu 365/24 na edalnice.cz.
Realizací projektu bylo zároveň dosaženo úspory oproti předchozímu řešení, tj. oproti papírovým dálničním kupónům, průměrná roční úspora ve vynaložených nákladech byla vyčíslena na 120 mil. Kč/rok.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Více než 89 % uživatelů hradí časové poplatky online na edalnice.cz, což svědčí o uživatelské přívětivosti a snadné využitelnosti řešení. Zároveň bylo odstraněno pravidelné lepení a strhávání papírových kupónů z předního skla vozidel. 
Také kontrola úhrady časového poplatku probíhá výrazně efektivněji přes databázi úhrad a osvobození.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Při spuštění projektu proběhla masivní informační kampaň, která zahrnovala televizi, rádia, tisk a také sociální sítě. Uživatelé byli dostatečně seznámeni s významnou změnou, jakou byl přechod z papírových kupónů na elektronickou dálniční známku. 
Zároveň jsou na sociálních sítích uživatelé průběžně informováni o všech změnách v systému a aktualitách.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Díky digitalizaci služby - úhrady časového poplatku - došlo nejen k úsporám na úrovni nákladů samotných (viz bod výše), ale také k vyšším ročním výběrům časového poplatku.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Projekt elektronické dálniční známky je plánován na dobu neurčitou s postupným rozvojem a úpravami v oblasti digitalizace a napojení na další systémy, např. registr silničních vozidel od 1. 3 .2024, v jehož rámci budou ověřovány existence tuzemských SPZ, pohony vozidel a nároky na osvobození u vybraných typů.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Projekt elektronické dálniční známky zahrnuje prvky, které nebyly dříve ve veřejné správě výrazně využívány, např. existence platební brány a úhrady platební kartou online.
Zároveň byla navázána úzká spolupráce s PČR a Celní správou v rámci mobilní kontroly, kdy bylo dodáno efektivní řešení k zajištění kontroly úhrad časových poplatků.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

V rámci Rady vlády pro informační společnost (RVIS) bylo představeno řešení platební brány a úskalí s tím spojená. Návaznost na zaznamenání detailních informací o platbách ve vedlejší účetní knize a jejich přenos do hlavní účetní knihy, uzavírání v rámci účetních období atd.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Například v případě nákupu probíhá separátně přes e-shop, kiosky a distribuční API, přičemž k systému zároveň přistupuje např. MÚZO Praha a skrze API vyčítá data pro účtování. Dále k systému zároveň přistupuje skrze API mobilní kontrola (Policie a Celní správa), která zjišťuje stav uhrazení poplatku, k tomu zároveň probíhá vyhodnocení úhrad při průjezdu vozidel pod kamerovými bránami.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.
IS EDAZ bude naopak poskytovat Open Data v rámci datových sad o úhradách časového poplatku, osvobození a průjezdech pod stacionárními branami evidovaných v Národním katalogu otevřených dat od 1. 1. 2024.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Kontrola úhrady časového poplatku je prováděna přímo v provozu prostřednictvím mobilního enforcementu tj. hlídek Policie ČR a Celní správy, které mohou ke kontrole využít mobilní tablety, ve kterých mají aktuální údaje o uhrazených/osvobozených SPZ. V rámci kontroly využívají také připojení tabletů na kamery ve vozidlech nebo na stacionární brány, z nichž získávají informace o SPZ projíždějících vozidel.

 

Díky spolupráci Státního fondu dopravní infrastruktury, jako správce významného informačního systému elektronické dálniční známky, a státního podniku CENDIS, jako provozovatele IS EDAZ, byla navázána výborná spolupráce, jejímž přínosem je získání know how na obou stranách, včetně kontroly a řízení celého projektu.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

 

- Extrémní časová náročnost, na realizaci projektu bylo pouze 9 měsíců;
- významné integrace na okolní systémy, resp. předávání dat mezi nimi, např. integrace na platební bránu, platební terminály, integrace s fyzickou distribucí (ČP/ČEPRO), kontrola - mobilní/stacionární;
- manipulace s velkým množstvím dat, např. v případě výpočtu výnosů a nákladů, dále vyhodnocování úhrad při průjezdu vozidel pod kamerovými branami;
- notifikační systém (e-mail, SMS před ukončením platnosti časového poplatku);
- realizace vlastních účetních předpisů a jejich implementace v rámci vedlejší účetní knihy.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

- Systém byl vyvinut v moderních technologiích; 
- makroservisní architektura s čistým vrstvením;
- plná automatizace finanční stránky nákupu, tj. od potvrzení platby, přes spárování s výpisem až po zaúčtování;
- poloautomatický systém vratek, kde vše, co je jen možné, obstarává systém sám;
- kód pokrytý více než 6000 testy, které sestávají z integračních a unit testů;
- velmi sofistikovaně automatizovaný deployment systému via GitLab Pipelines. Nasazování tak prakticky probíhá bezvýpadkově; 
- plně zdokumentované REST API psané dle specifikace HTTP protokolu;
- komplexní grafický monitoring všech služeb a související vlastní implementace tzv. splnitelných úloh, které mohou být na sebe různě navázány.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Prakticky veškeré integrace, námi realizované podpůrné knihovny (např. validační) a podobně.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Provozovatel projektu (SFDI) realizoval tímto projektem první projekt tohoto rozsahu.
Realizátor projektu (CENDIS) vyvíjí a provozuje pro resort dopravy další významné informační systémy, jako např. Portál dopravy, OneTicket, eTesty atd.

kontakty: Provozovatel projektu (SFDI) viz výše
Realizátor projektu (CENDIS) - Ing. Jan Paroubek, jan.paroubek@cendis.cz; 603 543 079

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.