ERIAN - ELEKTRONICKÁ RIZIKOVÁ ANALÝZA PRO GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Kamila Klenorová
Titul: Ing.
Funkce: Marketing Junior
Odbor: Marketing
E-mail:klenorova@komix.cz
Adresa:
Firma:KOMIX s.r.o.

 

B - PROJEKT

Název projektu: ERIAN - elektronická riziková analýza pro Generální ředitelství cel

Lokalita:Generální ředitelství cel ČR

CÍL:• Centralizovat řešení, sjednotit rizikové zdroje
Zajistit vyšší bezpečnost
Ovládání v rukou klienta
Rozšířit funkcionalitu a pružně reagovat na změny legislativy
Odhalovat podezřelé případy a posuzovat velké množství celních deklarací, které nelze vyhodnocovat ručně

Cílová skupina: celníkům

Provozovatel: KOMIX s.r.o.

Realizátor: KOMIX s.r.o.

 


C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano. Vybudovaný systém zpracovává denně více 25 - 30 tisíc deklarací, 5,5 tisíce během hodiny
Nyní se díky svým vlastnostem a schopnosti samoučení implementuje i pro další oblasti nasazení


Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Rešení KOMIX vyvinul přesně na míru požadavkům
Velmi důležitým, ne-li stěžejním požadavkem kladeným na nově budovaný systém bylo, aby byl maximálně otevřený vzhledem ke správě, údržbě a rozšiřování množiny apriorních informací, podle kterých ohodnocování dokladů probíhá. Tj. aby bylo možné uživatelským způsobem co možná nejjednodušeji množinu apriorních informací měnit a upravovat bez nutnosti programátorských zásahů do systému.
Neméně důležitým důvodem pro uživatelskou správu množiny apriorních informací je i to, že nositelem znalostí o modelech podezřelého chování jsou specialisté z řad uživatelů, nikoliv vývojáři

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý.
ERIAN je od svého zavedení během projektu PHARE použitelným nejen pro oblast ohodnocování rizikovosti celních deklarací.
Již nyní se používá i pro další oblasti nasazení.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Ano Systém ERIAN je natolik univerzální nástroj, že je možné provést jeho zavedení ve veřejné správě i do jiných oblastí (bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví atd.) bez zásadních změn tohoto systému, kde díky své vysoké provozní rychlosti zvládne např. i opakované plošné skenování portfolia.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano.

 


3. Vícekanálový přístup


Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4. Doplňující informace

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.


V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
ERIAN lze uzpůsobit konkrétním požadavkům klienta
Samoučící systém - sám navrhuje pravidla na omezení rizik
Ovládání je v rukou klienta - systém rozhoduje podle pravidel, která nastavují a spravují sami uživatelé bez nutnosti podpory dodavatele nebo interního IT.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Výjimečnost systému spočívá především v míře, v jaké mohou uživatelé prostřednictvím strategických profilů měnit chování systému a přizpůsobovat jej novým poznatkům a potřebám bez nutnosti programátorských zásahů do systému. Dále pak v třídě nástrojů, které mají uživatelé prostřednictvím strategických profilů k dispozici, v automatickém rozšíření on-line analýzy o výsledky off-line analýzy a v neposlední řadě pak v efektivitě zpracování a v otevřenosti vzhledem ke změnám a ke zpracování jiných agend.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?


Historicky první implementací ERIANu bylo právě automatické vyhodnocování rizikovosti celních deklarací. Od té doby se ERIAN díky své univerzálnosti a ověřené výkonnosti dočkal mnoha dalších implementací v nejrůznějších oblastech, jak tematických tak geografických.
- Celní správa Srbsko - Systém národního tranzitu NCTS
- Kontrola výkazů zdravotní péče ve zdravotní pojišťovně

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.