Komplexní evidence hrobů, zesnulých, nájemců, majitelů i dalších hřbitovních údajů

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Andrea Arnoldová

Titul:

Funkce: Marketing Manager

Odbor: obchodní

E-mail: andrea.arnoldova@haida.cz

Telefon: 608761771

Adresa: Gen. Svobody 802, 473 01 Nový Bor

Firma: HAiDA s.r.o., distributor GORDIC

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Komplexní evidence hrobů, zesnulých, nájemců, majitelů i dalších hřbitovních údajů

Lokalita: město Dobříš

Cíl projektu:

-  zavést komplexní vedení agendy správy hřbitova či několika hřbitovů

-- evidovat poplatníky, kolumbária, vsypové a rozptylové loučky, vybavení a řadu dalších údajů bezprostředně souvisejících se hřbitovy 

- kontrolovat úhrady a termíny

Cílová skupina: pracovníci městského úřadu

Provozovatel: město Dobříš

Realizátor: HAiDA s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

 

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.

 

 

 

 

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 XX

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jedná se o zcela funkční a připravené řešení pro implementaci v dalších úřadech.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé řešení modulu Správa hřbitovů je určeno pro opakované využití.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Toto naše řešení již plně využívá několik měst a obcí. Například městské služby Ústí nad Labem, Jablonné v Podještědí, Technické služby Jaroměř, město Kadaň atd.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.