PŘEDSTAVUJE SE FORTINET ADVISOR:

ASISTENT ZALOŽENÝ NA GENERATIVNÍ UMĚLÉ INTELIGENCI, KTERÝ URYCHLUJE VYŠETŘOVÁNÍ HROZEB A JEJICH NÁPRAVU.

 

 

Představuje se Fortinet Advisor, asistent založený na generativní umělé inteligenci, který urychluje vyšetřování hrozeb a jejich nápravu

 

Společnost Fortinet staví na více než deseti letech inovací v oblasti umělé inteligence a rozsáhlých znalostech v oblasti bezpečnostních hrozeb, aby zákazníkům poskytla špičkový nástroj založený na generativní umělé inteligenci, který dává kyberbezpečnostním týmům zcela nové možnosti

Společnost Fortinet® (NASDAQ: FTNT), světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti a průkopník konvergence sítí a zabezpečení, přidala do svého portfolia více než čtyřiceti řešení založených na umělé inteligenci Fortinet Advisor, asistenta využívajícího generativní umělou inteligenci (GenAI). Umělá inteligence již více než deset let slouží jako páteř bezpečnostní architektury Fortinet Security Fabric a zpravodajských a bezpečnostních služebFortiGuard Labs. Implementace GenAI je v této oblasti dosud poslední inovací, která chrání zákazníky a pomáhá udržovat podnikové systémy v provozu. Prvotní verze asistenta Fortinet Advisor podporuje a vede týmy bezpečnostních operací (SecOps) tak, aby dokázaly vyšetřovat hrozby a napravovat jejich dopady rychleji než kdy dříve.

„Společnost Fortinet je průkopníkem využití umělé inteligence v oblasti kybernetické bezpečnosti. Do dnešního dne jsme na trh přinesli více než 40 řešení využívajících umělou inteligenci, která zákazníkům zpřístupňují transformační možnosti této technologie,“ říká Michael Xie, zakladatel, prezident a technologický ředitel společnosti Fortinet. „Těší nás, že můžeme stavět na naší pozici lídra v inovativním využití AI v kybernetické bezpečnosti. Nový Fortinet Advisor spojuje rozsáhlou zpravodajskou síť společnosti Fortinet se schopnostmi generativní AI ke zvýšení produktivity bezpečnostních týmů a urychlení detekce a potlačování hrozeb.“

Fortinet Advisor dává týmům SecOps do rukou účinnější nástroje
V současné době je Fortinet Advisor k dispozici jako součást FortiSIEM, řešení pro správu bezpečnostních informací a událostí společnosti Fortinet, a FortiSOAR, bezpečnostního řešení pro orchestraci, automatizaci a reakci.

Řešení Fortinet pro provoz zabezpečení již zákazníkům umožňují zkrátit čas potřebný k identifikaci a potlačení hrozeb z více než 20 dnů na méně než hodinu a urychlit vyšetřování a nápravu z více než 18 hodin na 15 minut nebo méně.  Fortinet Advisor poskytuje analýzu incidentů v kontextu, pokyny k nápravě, šablony postupů a další důležité informace v přirozeném jazyce a v řádu sekund, takže týmy SecOps mohou ještě více zkrátit průměrnou dobu detekce a reakce, ale také snížit celkovou míru rizika pro podnik.

Mezi konkrétní přínosy nástroje Fortinet Advisor pro týmy SecOps patří:

  • Interpretuje bezpečnostní incidenty: Fortinet Advisor rychle analyzuje výstrahy a během několika sekund generuje srozumitelná shrnutí incidentů, včetně kontextu a potenciálního dopadu.
  • Sestaví složité dotazy pro vyšetřování: Fortinet Advisor pomáhá bezpečnostním analytikům sestavovat efektivní dotazy, které pomáhají při vyšetřování. Analytici přirozeným jazykem zadávají, jaké informace požadují a asistent Fortinet Advisor vygeneruje přesnou syntaxi, která vrátí užitečné výsledky.
  • Vytváří plány nápravy: Fortinet Advisor pomáhá urychlit reakci na hrozby tím, že navrhuje plány nápravy dopadů hrozeb. Navrhované plány dokáže zpřesňovat v reálném čase na základě zpětné vazby od analytiků.
  • Zdokonaluje vytváření playbooků: Bezpečnostní architekti mohou využívat Fortinet Advisor ke generování šablon playbooků a rychle převádět procesy na akční plány.

Fortinet Advisor je neustále aktualizován a vylepšován umělou inteligencí společnosti Fortinet a produktovými specialisty. Odborníci společnosti Fortinet pravidelně aktualizují znalostní bázi asistenta nejnovějšími informacemi o hrozbách a optimalizují jeho interakce a výsledky.

Více než deset let výzkumu, prevence, detekce a reakce na hrozby s využitím umělé inteligence
Společnost Fortinet je již více než deset let předním inovátorem v oblasti umělé inteligence. Přes 700 000 jejích zákazníků již využívá výhody řešení založených na AI, včetně bezpečnostních služeb FortiGuard s umělou inteligencí, FortiAIOps, FortiEDR a FortiAnalyzer. Využití umělé inteligence v rámci bezpečnostní architektury Fortinet Security Fabric pomáhá detekovat hrozby nultého dne, napravovat dopady dnešních nejsofistikovanějších útoků a lépe řešit problémy se sítěmi a zabezpečením dříve, než ovlivní chod podniku. 

Špičková kyberbezpečnostní platforma
Portfolio řešení pro provoz zabezpečení Fortinet Security Operations je součástí kyberbezpečnostní platformy Fortinet Security Fabric. Díky jejich úzkému provázání mohou zákazníci změnit svůj přístup k bezpečnosti z reaktivního na aktivní a rychle detekovat a neutralizovat kybernetické hrozby. Řešení Fortinet Security Operations využívají umělou inteligenci a pokročilou analýzu k identifikaci sofistikovaných hrozeb v raných fázích „kill chain“ a k automatizaci reakce v rámci celé architektury Fortinet Security Fabric, což urychluje vyšetřování a nápravu.

 

Pokud Vás zaujalo, využijte další zdroje informací (v angličtině):

  

 

 

 

 

FORTINET

EG - 1/2024

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.