FOSY - férový oznamovací systém (whistleblowing)

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Lucie Kubíčková
Titul: Bc., MPA
Funkce: vedoucí odboru kanceláře tajemníka
Odbor: odbor kanceláře tajemníka
E-mail: Lucie.Kubickova@letnany.cz
Telefon: 739 555 303
Adresa: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany
Firma: Úřad městské části Praha 18
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: FOSY - férový oznamovací systém (whistleblowing)
Lokalita: ČR
CÍL:

- zajistit pro úřad povinnosti vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů;

- umožnit zaměstnancům podat oznámení

Cílová skupina:

- vedení úřadu;

- úředníci a další zaměstnanci

Provozovatel: CATANIA GROUP s.r.o.
Realizátor: CATANIA GROUP s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Plníme zákonné povinnosti, máme zajištěnu tzv. příslušnou osobu a systém je cenově velmi dostupný i pro menší úřady.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.  

Uživatelé mají možnost využít vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem, je zajištěna jejich ochrana.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Úřad přijal směrnici k tomuto systému, zaměstnanci jsou seznámeni a mohou systém v případě potřeby využít.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Náklady na pořízení nebyly vysoké.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Zákon musí být úřady plněn, nebo plní ochranu oznamovatelů dobrovolně.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Využívají jej i další města, cenově je Fosy výhodnější než konkurenční projekty, nabídky.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

V diskuzi s kolegy, kteří měli zájem o tento systém.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.
Jde naopak o chráněný systém. 

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Realizace byla náročná z důvodů nutnosti technického řešení zaručujícího bezpečnost a ochranu identity a také proto, že ČR dlouho nevydala příslušný zákon.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Pro veřejnou správu lze nástroje nabízet za přijatelné ceny.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Výjimečné je, že jsme byli jedni z prvních, kdo takový produkt zavedl.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

E-ÚŘAD, nástroje na správu pohledávek, aplikaci na vyřizování žádostí o informace, GENERÁTOR 106, mapu obecně závazných vyhlášek.

kontakty: CATANIA GROUP s.r.o.
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
605 754 793
vesely@catania.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.