GORDIC získal 100% podíl ve firmě BBM


GORDIC

GORDIC spol. s r.o. již od roku 1993 vytváří prostor           a nástroje pro srozumitelnou komunikaci lidí               a organizací. Je přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů s komplexní uživatelskou podporou. Stojí za digitalizací veřejné správy od ministerstev, krajů, měst, zřizovaných organizací až po malé obce, základní a mateřské školy. Klade důraz na propojenost a bezpečnost. GORDIC je iniciátor      a provozovatel platformy KYBEZ pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem zabývajících se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany.

Gordic

BBM

BBM spol. s r. o. byla založena v roce 1991 a na českém trhu tak působí už 30. rokem. Postupně se profiluje jako výrobce a dodavatel ekonomických aplikací se specifickou funkcionalitou pro veřejné (příspěvkové a neziskové) instituce a vysoké školy. Klíčoví uživatelé se trvale spolupodílejí na rozvoji aplikací. Aplikace BBM disponují širokým integračním rozhraním na studijní systémy vysokých škol. BBM je významný partnerem Oracle a také zakládající člen sdružení EUNIS.CZ.

logo BBM

Společnost GORDIC, významný výrobce a dodavatel informačních systémů pro veřejnou správu, se stala stoprocentním vlastníkem společnosti BBM spol. s r. o. Ta se dlouhodobě profiluje jako dodavatel ekonomických aplikací se specifickou funkcionalitou a metodikou pro veřejné (příspěvkové a neziskové) instituce a vysoké školy. BBM bude i nadále představovat samostatnou organizaci v rámci GORDIC Group.

Spojení obou firem má vysoký potenciál pro rozvoj stávajících i nových produktů a služeb. Rozšiřuje se tak kapitálově    a technologicky silná česká IT skupina, která se nabízí i jako strategický partner českého vysokého školství se silným metodickým zázemím a znalostí specifik akademického prostředí a veřejného sektoru. Hlavní společnou misí jsou kybernetická bezpečnost, stabilita, kontinuita a maximální ohleduplnost k současným i budoucím zákazníkům.

Stávající portfolio produktů a technologií BBM (systém iFIS) bude nadále udržováno a zároveň integrováno do bezpečné integrační platformy pro veřejnou správu GINIS. Mezi hlavní znaky této platformy patří právě kybernetická bezpečnost včetně plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti a GDPR, udržované metodiky, široká variabilita, zpětná kompatibilita, robustní API   a otevřenost dat.

„GORDIC využije dlouhodobých zkušeností a znalostí pracovníků BBM jak v oblasti metodické   a technologické, tak i     v oblasti péče o specifické a náročné zákazníky. BBM může naopak těžit z našeho inovačního a generačního potenciálu. Těšíme se, že posílí iniciativu KYBEZ, jejímž hlavním posláním je bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm,“ uvedl Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC.
GORDIC BBM
HOME

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.