GORDIC nabízí veřejné správě pomoc v období pandemie

gordic portál

Města mohou v těchto nelehkých dnech nabídnout občanům digitální služby a on-line komunikaci prostřednictvím Portálu občana. Licence k tomuto nástroji i balíček základních elektronických formulářů pro řešení častých potřeb občanů poskytne Gordic městům na tento rok zdarma.

„Vyvíjíme nástroje, které umožňují komunikaci občanů s městským úřadem bez nutnosti jeho návštěvy. Konkrétně díky základní sadě elektronických formulářů v rámci Portálu občana, který mohou města mít na rok 2020 zdarma, získají jejich obyvatelé možnost řešit elektronicky potřeby z oblasti správy poplatků, evidence psů a řady dalších. Další formuláře průběžně přibývají, jak se mění potřeby měst a obcí. Chceme touto cestou pomoci veřejné správě řešit komfortně kontakt s občany v době nouzového stavu i po jeho skončení,“ upřesňuje kroky firmy Vladimír Přech, ředitel obchodně právní sekce.

Více informací o samotném portálu, formulářovém řešení, elektronických platbách atd. naleznou zájemci na webu www.digitalnisluzba.cz. Gordic zároveň prostřednictvím své obchodně-distribuční sítě nabízí svým klientům pomoc při řešení aktuálních potřeb souvisejících s pandemickou krizí, jako je umožnění práce z domova, školení formou webinářů, digitálně poskytovaná podpora a asistence, automatizace činností vedoucích k nižším nárokům na rutinní lidskou práci, zvýšení kybernetické bezpečnosti atd.

Věříme, že se nám společnými silami podaří překonat obtížné období, kterým všichni procházíme,“ doplňuje Vladimír Přech.

 GORDIC 2019

HOME

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.