GOV.CZ 

JEDNA ADRESA VLÁDNE VŠEM

Stále slyšíme o nových a nových „vítězstvích“ elektronizace napříč českou veřejnou správou, nicméně pořád objevujeme, že některé bariéry mají jaksi dlouhodobý charakter. Takovým evergreenem v této oblasti jsou nejednotné zkratky pro webové adresy úřadů, a především nejednotná struktura webových stránek našich úřadů. Zdá se, že alespoň jedna z těchto bariér se nyní konečně hroutí ­– webové adresy. Zatímco některé úřady měly vždy za adresu celkem logickou zkratku jejich názvu, u některých jsme se nestačili nad kreativitou těch, kteří je vymýšleli, divit. Nově tedy bude vše podřízeno jedné jediné adrese, respektive doméně, a to GOV.CZ. Přechod našich úřadů právě pod tuto doménu schválila česká vláda již počátkem roku 2023 a následně vypracovala harmonogram tohoto přechodu s tím, že všichni by měli mít své adresy takto upraveny nejpozději koncem tohoto roku.

 

NIC NOVÉHO POD SLUNCEM NA WEBU

Jednotná adresa, respektive jednotný formát webové adresy podřízený „centrální“ adrese, přitom není nic nového. V Evropě má nyní takový formát celkem 21 států, včetně nás, a vždy je podřízen adrese (doméně), která odkazuje na government (gov.cz nebo  government.is ). Nově tedy budou mít české úřady adresu typu: www.zkratkaúřadu.gov.cz. Podobně budou upraveny i e-mailové adresy pracovníků těchto úřadů na  jméno.příjmení@zkratkaúřadu.gov.cz . Aby byl zachován plynulý přechod, budou staré adresy i nadále v platnosti, a to až do roku 2030. Budou však automaticky přesměrovávat na nové stránky pod uvedenou doménou.

 

www.zkratkaúřadu.gov.cz

jméno.příjmení@zkratkaúřadu.gov.cz

PROČ?

Jako důvod by se mohla prezentovat snaha o vyšší přehlednost – uživatelské pohodlí. Nicméně pravdou je, že nemusím znát adresu úřadu, abych si odkaz na něj dohledal, navíc portál GOV.CZ by jako důvěryhodný rozcestník s těmito odkazy mohl sloužit. A skutečnost, že se sjednocuje adresa, ale struktura úředních stránek nadále nikoli, dokazuje, že o pohodlí uživatele tolik nejde. Chaos při dohledání konkrétních informací, které jsou většinou utopeny na webu každého úřadu úplně jinde, nám nadále přetrvá. Tím skutečným důvodem je bezpečnost. Uživatel bude mít podle adresy vyšší míru jistoty, že komunikuje skutečně s úřadem, ale především platí, že všechny webové stránky v jedné „ohrádce“ se lépe, a vlastně i laciněji, ohlídají. Rovněž by tím mělo dojít k úsporám na straně úřadů.  Nebudou muset pro své nové systémy využívat nové placené domény druhého řádu, nebudou muset provozovat vlastní veřejnou DNS infrastrukturu a nebudou nuceny zajišťovat pravidla pro své e-mailové domény.

 

MÁME JÁSAT?

Otázka, zda je důvod k jásotu, asi není na místě. Nejedná se o nic „světoborného“, ale spíše o krok, který je dnes vlastně standardem. Navíc nám trvalo docela dlouho, než jsme k něčemu takovému dokázali doklopýtat. Je to tedy samozřejmost, která tu už měla být. Pro uživatele se jako příjemný bonus jeví možnost domyslet si e-mail příslušného úředníka (pokud zná jeho jméno), ale jinak by pro nás, běžné uživatele, bylo spíše jakési zestandardizování struktury webových stránek úřadů – alespoň těch základních –daleko přínosnější.

 

ÚŘADY, KTERÉ JIŽ NA NOVOU DOMÉNU PŘEŠLI 

ÚŘAD

nová doména

původní doména

Ministerstvo pro místní rozvoj

mmr.gov.cz

mmr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí

mzv.gov.cz

mzv.cz

Digitální informační agentura

dia.gov.cz

 

Národní bezpečnostní úřad

nbu.gov.cz

nbu.cz

Národní sportovní agentura

nsa.gov.cz

agenturasport.cz

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

nukib.gov.cz

nukib.cz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

rrtv.gov.cz

rrtv.cz

Správa státních hmotných rezerv

sshr.gov.cz

sshr.cz

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

udh.gov.cz

udhpsh.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

uohs.gov.cz

uohs.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů

uoou.gov.cz

uoou.cz

Úřad průmyslového vlastnictví

upv.gov.cz

upv.cz

Úřad vlády ČR

vlada.gov.cz

vlada.cz

Energetický regulační úřad

eru.gov.cz

eru.cz

 

 

 

 

Informace o přechodu dalších úřadů hledejte na https://portal.gov.cz/kam-dal/cesky-egovernment/jednotna-statni-domena-gov-cz

 

EG - 1/2024

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.