EU SMĚŘUJE K DIGITÁLNÍM ŘIDIČSKÝM PRŮKAZŮM

Řidičksé průkazy by mohli být i v digitální podobě. Alespoň k tomu směřuje EU. Skoro to ale vypadá, jako by hlavními důvody byla jejich snadná blokace ppři spáchání závažného dopravního přestupku případně snadné vymáhání pokut.

Více informací na serveru  irozhlas.cz  

SCHVÁLENY eDOKLADY

Poslanecká sněmovna PČR schválila 29.listopadu 2023 návrhy Novely zákona o právu na digitální službu což znamená, že od 1.1. 2024 by měla v rámci ČR začít fungovat aplikace eDOKLADY. Její náběh bude postupný jak co do obsahu tak záběru úřadů. Kdo bude tedy chtít bude se moci prokazovat elektronickými nikoli fyzickými doklady. Neznamená to ale, že bychom plastové kartičky nevlastnili vůbec, pouze je nebudeme muset nosit, pokud budeme mít jejich elektronickou verzi. 

Zatímco někteří eDOKLADY vítají jiní je zatracují jako zbytečné, neboť ve stejném roce kdy budou spuštěny startuje dvouletá lhůta pro zavedení Evropské digitální peněženky (eWALLET), která eDoklady "přebije". Zastánci eDOKLADŮ je prezentují jako předskokana pro eWALLET na kterém si vše vyzkoušíme a naučíme.

O tomto tématu jsme hovořili i na konferenci v MIKULOVĚ

Aktuální informace o eDOKLADECH jsou ZDE


DIA SPOUŠTÍ NOVÝ PORTÁL OBČANA

Po redesignu byl měl být přehlednější a přívětivější. 

Vyzkoušet můžete ZDE


EGOVERNMENT THE BEST 2023 - ICZ

EGOVERNMENT THE BEST - ZNÁME VÍTĚZE 

V rámci slavnostního večera v Obecním domě v Praze byly 20.11. 2023 vyhlášeny výsledky Egovernment The Best 2023 - ICZ.

Stalo de tak pod záštitou 

Petry Peckové, hejtmanky, Středočeský kraj

Martina Mesršmída, ředitele Digitální informační agentura.

 

Více informací  ZDE.

 

PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY PRO ROK 2023:

(nyní probíhá jejich vyhodnocování)

 1. Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji
 2. Portál dopravy
 3. Personálně-platové přehledy a požadavky (PPP)
 4. „Aplikace Cestovní příkazy“ – elektronická evidence a schvalování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů
 5. Digitalizace Justice - nahrávání, automatický přepis a videokonference jako jeden funkční celek
 6. Hostingová infrastruktura kraje Vysočina a Plzeňského kraje
 7. Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje - JEKIS
 8. Lokální katalog otevřených dat (LKOD)
 9. ELEKTRONICKÁ DÁLNIČNÍ ZNÁMKA
 10. SOS NEMO - Informační systém pro krizový a bezpečnostní management nemocnic a zdravotnických zařízení
 11. Národní architektura eGovernmentu
 12. Multifaktorová autentizace
 13. Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství
 14. Připomínkování územního plánu a územních studií na Portálu Pražana
 15. Portál živnostenského podnikání
 16. Online řešení místního poplatku ze psů na Portálu Pražana
 17. Integrace elektronické spisové služby Ginis Zlínského kraje se systémem KISSoS (Krajský informační systém sociálních služeb)
 18. E-ÚŘAD
 19. Portál občana města Litoměřice
 20. Nový informační systém pro zdravotní pojišťovnu
 21. Záchranný komunikační systém
 22. Portál občana města Hodonína
 23. Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021
 24. Střední školy v Kraji Vysočina – co se můžete dozvědět, když chcete u nás studovat
 25. Řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací, ochrany osobních údajů a v kontextu NIS 2
 26. Dlouhodobý důvěryhodný elektronický archiv elektronické zdravotnické a další dokumentace pro vybrané nemocnice Zlínského kraje
 27. Elektronizace a zefektivnění finančních kontrol v Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec
 28. FOSY - férový oznamovací systém (whistleblowing)
 29. Mapa obecně závazných vyhlášek
 30. Majetkový portál Praha 1
 31. Digitalizace procesů finanční kontroly - elektronizace oběhu ekonomických dokumentů GINIS
 32. Portál občana (Magistrát města Zlín)
 33. Třicet tisíc dotací vyplacených z CLOUDU
 34. Zrod DIA, aneb nový start back-office procesů českého egovernmentu
 35. Univerzální elektronická platební brána s propojením na IS Ginis
 36. Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – přeshraniční ePreskripce a eDispenzace
 37. Modernizace výběru obecních poplatků
 38. Jednička z transparentnosti
 39. Vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů
 40. CHYTRÝ ÚŘAD - AI Voicebot pro komunikaci s klienty úřadů
 41. Informační systém parkování města Jihlavy
 42. Osobní portál občana Hostěradice
 43. PUMPO - infomační systém Plzeňského kraje pro humanitární pomoc
 44. Portál místních poplatků bez formulářů
 45. Systém pro vzdálený přístup do správního spisu
 46. Vzdálené podepisování a pečetění v prostředí Městského úřadu Petřvald

PREZIDENTSKÝ APEL Z MIKULOVA

V rámci konference v Mikulově bylo účastníky vyhodnoceno jako nejpoutavější vystoupení prezidenta Hospodářské komory ČR a prezidenta ICT Unie Zdeňka Zajíčka. Propojil v něm nejen zaměření obou innstitucí, které reprezentuje, ale  na základě jejich znalostí a informací upozornil na důležité a v určitém smyslu krizové momenty. Protože se z pohledu e-governmentu jedná o zásadní apel zpřístupňujeme jej zde i těm, kteří na konferenci nebyli přítomni.

Co v projevu zaznělo:

"JSME NA KŘIŽOVATCE - MÁME OBROVSKÝ DEFICIT NEJEN V DIGITALIZACI, ALE I OSTATNNÍCH OBLASTECH."

"TENTO STÁT NEBUDE FUNGOVAT POKUD SE DRAMATICKY NEZDIGITALIZUJE - NEZTRÁCEJME ČAS DISKUZEMI O TOM KTERÝ ÚŘAD MÁ CO DĚLAT ALE UDĚLEJME TO!"

"ČEKÁ NÁS DESETILETKA, KDY BUDEME MUSET DO INFRASTRUKTURY INVESTOVAT V ŘÁDECH TISÍCŮ MILIARD! "

"NEJSEM ŠŤASTNÝ Z TOHO JAK DIA VYPADÁ A S KONCEPTEM JAKÝM SE V TUTO CHVÍLI REALIZUJE SE NEZTOTOŽŇUJI."

I to zaznělo v Mikulově, kompletní projev si můžete pustit kliknutím na okno videa.

 


LOGO MIKULOV OBECNÉ

SKONČILA KONFERENCE NA ZÁMKU MIKULOV 

V Mikulově proběhla  výroční konference egovernmentu,  kterou každoročně pořádá Magazín Egovernment na zámku Mikulov.

Letošní jubilejí 15. ročník se vyznačoval rekordní návštěvností, krásným počasím a programem plným zajímavých a aktuálních vystoupení.   

V současné době je k dispozici zázname všech sekcí konference pouze pro její účastníky (přístup na základě kódu). Nejpozději 18.9. 2023 bude záznam všech vystoupení zpřístupněn bez omezení.

 

Hlavní letošní prezentace se týkaly Digitální informační agentury jako aktuálně nejdůležitějšího segmentu českého e-governmentu. V úvodním bloku ji prezentoval její ředitel Martin Mesršmíd

Diskutovali jsme rovněž problematiku elektronických dokladů, respektive elektronické peněženky.  Patrně největší úspěch mělo vystoupení prezidenta Hospodářské komory ČR a prezidenta ICT Unie Zdeňka Zajíčka jeho apel na podporu a rozvoj elektronizace veřejnné správy i upozornění na slabá místa.

Velká pozornost v rámci konerence byla tradičně věnována kyberbezpečnosti. Vyhrazena jí byla jak  samostatná sekce, tak část sekce Egovernment.

Workshop v rámci druhého dne  konference byl  zaměřen na Spisové služby - změny které nás čekají a samozřejmě jejich atestace.

Více informací ZDE

 

 

 

 


 

 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.