Informační systém parkování města Jihlavy

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Aneta Blümlová
Titul: Ing.
Funkce: Marketing Director
Odbor: 
E-mail: aneta.blumlova@vera.cz
Telefon: 723234828
Adresa: Lužná 716/2, 160 00 Praha 6
Firma: VERA, spol. s r.o.
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

 

Název projektu: Informační systém parkování města Jihlavy
Lokalita: Území statutárního města Jihlavy
CÍL:

- vytvořit kompletní elektronický proces regulace parkování na území statutárního města Jihlavy, od elektronického podání žádosti o parkovací oprávnění pro rezidenty až po on-line kontrolu oprávněnosti parkování ze strany Městské policie Jihlava

Cílová skupina:

- občané města Jihlava;

- pracovníci Magistrátu města Jihlava

Provozovatel: Magistrát, městská policie, veřejnost ??
Realizátor: statutární město Jihlava

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Rezidenti či abonenti mají možnost on-line zažádat o trvalé parkovací oprávnění, včetně alokace volných hodin pro návštěvy, řemeslníky atd. Parkovací oprávnění rezidentů je platné v ulici jejich trvalého bydliště a v ulicích přilehlých, celé území města je pak rozděleno na jednotlivé zóny. Krátkodobé parkování mohou parkující využít pohodlně přes mobilní aplikaci a ze všech zdrojů pak čerpá Městská policie Jihlava, která při ověřování parkujících vozidel prověřuje jak oprávnění krátkodobá, tak dlouhodobá, a to vše automaticky a na pozadí mobilní aplikace. V blízkém budoucnu bude na oprávněnost parkování dohlížet dedikovaný vůz vybavený čtecím zařízením.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.    

Obyvatelé dříve zaplněných ulic mají nyní větší šanci zaparkovat před svým bydlištěm. Návštěvníci města naopak mají šanci pohodlně platit za parkovné skrze mobilní aplikaci. 
Strážníci městské policie ve svém systému VERA Radnice mají přesný přehled o tom, zda dané auto má to či ono parkovací oprávnění. 
Netřeba tisknout žádné papírové parkovací karty.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Webové stránky města, videonávody, zpravodaj apod. 
Spuštění projektu předcházela intenzivní komunikační kampaň ze strany Magistrátu města Jihlavy.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Náklady na zprovoznění celého elektronického řešení jsou pouhým zlomkem objemu peněz oproti získaným platbám za rezidentní či krátkodobé parkování. Stejně tak úspora času u všech zúčastněných subjektů je markantní.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.
Jedná se o dlouhodobý projekt, o novou filosofii parkování ve velkých městech. Magistrát města Jihlavy počítá s udělením několika desítek tisíc parkovacích oprávnění, motivačním faktorem pro obyvatele domů (s pozemky, garážemi, dvory atd.) je cenová politika parkovacích oprávnění, kdy první povolení na dané trvalé bydliště stojí relativně málo, ale za druhé/třetí/x-té vozidlo už majitel platí násobky prvotní ceny. Kromě finančního benefitu je tedy cílem zvýšení estetiky veřejného prostoru, který byl doteď místy vyloženě přeplněn parkujícími automobily, a to i tam, kde mají parkující možnost parkovat na svém dvoře/pozemku, v garáži atd.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Projekt může být velmi inspirující jednak svou celkovou ideou (podobnému problému čelí prakticky všechna velká i středně velká města) a jednak svojí elektronickou komplexitou. Vše je on-line, vše je automaticky evidováno ve spisové službě úřadu, platby může občan realizovat plně elektronicky, parkovací karty jsou udělovány též on-line. Není třeba žádný papír.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.
Zástupci města hovoří o projektu na platformách setkávání  a ostatní města tak mají možnost se inspirovat. Dodavatelská společnost VERA informovanost podpoří formou článků v on-line i tištěných médiích.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Kontaktní místo na úřadu nebo přes Portál občana. I občané, kteří elektronickou cestu komunikace volit nechtějí nebo nemohou, mají stále možnost vše rychle vyřídit přímo na Magistrátu města Jihlavy. Ani při osobní návštěvě však není výsledkem nějaká „papírová parkovací karta", vše je elektronicky.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.
V první fázi projektu to nebylo jeho cílem. Do budoucna se počítá s tím, že některá statistická data z provozu IS VERA Radnice nebo jednotlivých subsystémů (např. systém krátkodobého parkování EasyPark Czechia) budou zveřejňována pomocí OPEN DAT (např. zaplněnost parkovišť apod.).

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

S ohledem na to, že interakce mezi občanem a úřadem má být vždy evidována dle příslušných předpisů, je každá žádost (osobní i elektronická) evidována automaticky ve spisové službě úřadu. 
Platby za parkovací oprávnění lze realizovat on-line či osobně. 
Případné nedoplatky za udělení parkovacího oprávnění jsou automaticky evidovány v navazujících ekonomických agendách VERA, které provozuje Magistrát města Jihlavy.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Viz výše řečené. Plus informace k celkové robustnosti řešení, kdy sám magistrát počítá s evidencí desítek tisíc parkovacích oprávnění. 
Systém je dále připraven na evidenci „návštěvních hodin", které má každý rezident k dispozici pro návštěvy příbuzných/přátel/řemeslníků atd. Pamatováno je tedy i na každodenní potřeby občanů žijících ve městě. Celková regulace parkování má tedy za cíl „méně aut v ulicích" a zpoplatnění těch, kteří veřejný prostor k parkování využívají nadměrně.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

V komplexitě řešení, kdy úředník města naprosto nic nepřepisuje z jedné agendy do druhé/třetí/x-té.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Systém je konfiguračně nastaven na využití v dalších městech, která čelí obdobnému dilematu zaplněného veřejného prostoru.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Jedná se o první projekt své velikosti i komplexity. 
Jednoduché evidence parkovacích oprávnění máme v řadě dalších měst, ovšem bez přesahu ke komplexnější parkovací filosofii města - politická rozhodnutí spustit takový systém jinde zatím nepadla.

kontakty:

Vladimír Křivánek, vladimir.krivanek@jihlava-city.cz
Mgr. Jan Hodač, jan.hodac@vera.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.