INTERNETOVÉ PLATEBNÍ METODY - ONLINE PLATEBNÍ PORTÁL

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Aneta Válková

Titul:                             Mgr.

Funkce:                        vedoucí odboru

Odbor/oddělení:          odbor správní

E-mail:                          avalkova@mukrnov.cz

Telefon:                        554 697 233

Adresa:                         Hlavní náměstí 96/1

Úřad/firma:                  Městský úřad Krnov

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Internetové platební metody – online platební portál

Lokalita:  Česká republika, EU

Cíl:

Umožnit občanům snadnou a rychlou platbu místních poplatků bez nutnosti návštěvy úřadu, což odpovídá jak dlouhodobým cílům eGovernmentu tak i současné pandemické situaci.

Cílová skupina: 

Projekt je určen především občanům. Současně usnadní práci i pracovníkům úřadu, eliminuje osobní návštěvy na pokladně úřadu a administrativu s tím spojenou (tisk pokladních dokladů, příp. zaúčtování) zrealizuje automaticky.

Provozovatel:  Městský úřad Krnov

Realizátor: VERA, spol. s r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Součástí projektu je možnost úhrady 8 nejběžnějších poplatků pomocí online platebního portálu. Jde o

platby:

  • poplatku za komunální odpad
  • poplatku za psy
  • poplatku z pobytu
  • poplatku za zábor veřejného prostranství
  • platbu nájemného včetně služeb
  • pokuty
  • nákladů řízení
  • správního poplatku 

Občan může zaplatit svoje pohledávky kdykoliv bez návštěvy úřadu a bez nutnosti se registrovat.

V budoucnu bude možné porovnávat poměr úhrad na pokladně a na platebním portálu.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano. Platební portál obecně je výhodný pro občany, kteří nechtějí nebo nemohou přijít na úřad ať už ze zdravotních, preventivních, ale i časových a jiných důvodů.

On-line platební portál VERA navíc vychází vstříc těm, kterým jde o rychlost a jednoduchost. Umožňuje platby bez registrace na úřadu, bez pořizování eObčanky či řešení jakékoliv jiné speciální identifikace. Vstupním údajem je variabilní symbol anebo v případě komunálního odpadu rodné číslo poplatníka.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. On-line platební portál jsme propagovali v sekci Aktuality na webových stránkách města a rovněž jsme mu věnovali článek v Krnovských listech. Občané byli vyrozuměni na tuto platební novinku i prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Na možnost platit on-line platební kartou prostřednictvím platebního portálu jsme upozornili občany i v období splatnosti poplatků na facebookových stránkách. Tuto sociální platformu budeme i nadále využívat k propagaci rychlé platby, neboť občané jsou zvyklí FB sledovat, takže proklikem se na platební portál snadno dostanou.

U správních rozhodnutí je informace o tomto způsobu platby v části poučení.

Platební portál je výrazně umístěn jako jedna ze šesti záložek na homepage www.krnov.cz. Po jeho rozkliknutí mají občané k dispozici další informace.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Online platební portál je v plném provozu od poloviny července 2020 a občané si na novou službu postupně zvykají – na účtu již nyní máme několik desítek plateb přijatých touto metodou.

Očekáváme, že i v souvislosti s aktuální situací, kdy došlo k přesměrování mnoha aktivit do on-line prostoru, bude portál bohatě využíván a občané tuto službu ocení. Pro úřad má navíc tento projekt potenciál úspory personálních a provozních nákladů.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý. Projekt má trvalý charakter. Odpovídá trendům elektronizace veřejné správy, přináší možnost využití platební brány, která je občanům známa z jejich soukromého života z nákupu v e-shopech. Očekává se plné využití projektu a přesun většiny plateb z formy hotovostní do platby pomocí platební brány.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Projekt je určitě inspirující. V současné době existují možnosti plateb on-line i ve veřejné správě, ty ale vyžadují autorizované přihlášení pomocí mojeID, datových schránek, eObčanky atp. Převažující část občanů nemá tyto autorizované registrace a nechce si je vyřizovat.

Platba pomocí online platebního portálu je možná hned bez jakýchkoliv registrací. 

Úhrada probíhá za dodržení maximálních bezpečnostních požadavků na platební bráně GPwebpay, která odpovídá nejpřísnějším bezpečnostním standardům (3-D Secure). Městu nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby (číslo karty, CVV kód), kromě informace o úspěšnosti či neúspěšnosti přijetí platby. Občan je informován o realizaci platby e-mailem a to jak ze strany platební brány, tak ze strany města.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly.  Za krátkou dobu provozu zatím nebylo možné prezentovat projekt v širším měřítku standardními způsoby na konferencích, ale počítáme s tím do budoucna.

Jestliže budeme nějakým úřadem dotazováni, rádi se podělíme o naše zkušenosti.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Funkce realizovaných platebních postupů jsou provozované prostřednictvím internetu a obecných kartových metod. Projekt rozšiřuje kanály, kterými je možné uhradit závazky vůči městu.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné. Obsahem projektu je umožnit platební transakce. Platební brána pracuje s osobními daty uživatelů a otevřený přístup k nim není z principu (ochrana osobních údajů) žádoucí.

 

5. Doplňující informace.

Platba na platebním portálu online probíhá následovně:

Občan si otevře stránky portálu.

Doplní variabilní symbol (nebo rodné číslo poplatníka, pokud chce platit poplatky za komunální odpad), jméno příjmení a e-mail, na který chce zaslat notifikaci o platbě.

Systém zobrazí neuhrazené poplatky, které jsou na daný variabilní symbol evidovány. Pokud jich je víc, např. platby za více období, ukáže i součet.

Tlačítkem Zaplatit se otevře platební brána, která vyzve občana k zadání čísla platební karty a třímístného CVC2/CVV2 kódu.

Občan transakci zrealizuje tlačítkem Zaplatit.

Na zadaný e-mail jsou prakticky okamžitě doručeny notifikace o platbě jak ze strany platební brány, tak ze strany informačního systému města.

Systém kontroluje úhradu daného variabilního symbolu a nepovolí duplicitní platbu.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Pro implementaci neautorizovaného platebního portálu je nejdůležitější nastavit bezpečnou komunikaci mezi samotnou aplikací, která je umístěná v internetu a aplikačním serverem umístěným na úřadu. Důvodem je ochrana dat, jak směrem z webového formuláře, tak opačným směrem na obrazovku občana. Jelikož se jedná o komplexní řešení, kdy jsme chtěli zabezpečit, aby za minimum práce (zadání variabilního symbolu nebo rodného čísla) občan dostal maximum informací, tak je systém napojen na několik rozhraní, která na pozadí zjišťují informace, předávají si je a díky tomu dokážeme zobrazit například všechny platby za komunální odpad včetně anonymních údajů o poplatnících.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Náš platební portál umožňuje okamžité platby bez bariér, jakými jsou požadavky na nutnost registrace k určitému autorizačnímu prostředku a zároveň zajišťuje dodržení maximálních bezpečnostních standardů elektronických plateb.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Aplikace je konfigurovatelná. Umožňuje různými způsoby přiřadit např. kódy poplatků k oblastem plateb, či editovat texty. Další variace implementace závisí na bance a platební bráně, kterou si město vybralo. Realita je taková, že této všestrannosti aplikace zákazníci využívají a každá implementace je svým způsobem jedinečná.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Podobné projekty byly realizovány u několika dalších zákazníků (měst) a jsou v různých fázích nasazování do provozu.

KONTAKTY

Ing. Adam Kožina

Customer Services Director

VERA, spol. s r.o.

adam.kozina@vera.cz


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.