KONVERZE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU NDIC DO OTEVŘENÉ ARCHITEKTURY S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY A DATOVÝCH ZDROJŮ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Patrik Mika
Titul:
Funkce: vedoucí oddělení podpory aplikací
Odbor: úsek informatiky, odpor ICT
E-mail:patrik.mika@rsd.cz
Telefon:
Adresa: Na Pankráci 56, Praha
Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

B - PROJEKT

Název projektu: Konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury s využitím stávající infrastruktury a datových zdrojů

Lokalita: Česká republika

CÍL: Předmětem projektu je pořízení konvertovaného systému NDIC na základě principů otevřených protokolů a otevřené architektury, včetně zajištění podpory tohoto řešení. Bylo dodáno nové komplexní softwarové řešení NDIC včetně zdrojových kódů s popisem struktury dat a přechodem na ESB. Primárním smyslem projektu je otevřít systém NDIC pro integraci nových funkcionalit, pro zpracování a využití nových typů dopravních informací a dat pocházejících z inteligentních dopravních systémů, agentových systémů a od řidičů.
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_029/0000133

Cílová skupina:
Sobčanům, řidičům, obcím, krajům, IZS, atd ….

NDIC v nepřetržitém provozu sbírá, zpracovává, sdílí, publikuje a distribuuje dopravní informace a dopravní data o aktuální dopravní situaci ze sítě komunikací všech kategorií z celé ČR. V centru se shromažďují informace o dopravních nehodách, uzavírkách, požárech vozidel, kolonách, počasí a dalších problémech. Odtud se dopravní informace šíří na proměnné informační tabule, na webové stránky, do aplikace pro mobilní telefony, a také prostřednictvím datového distribučního rozhraní pro rozhlasové a televizní stanice, přepravce, telekomunikační operátory a ostatní. Detailní dopravní informace se šíří nonstop také prostřednictvím služby RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel) pro navigační přístroje.

Provozovatel: ŘSD ČR

Realizátor: Vars, CGI IT

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud ANO, jak?
Ano. Přepracování architektury informačního systému Národního dopravního centra do modulárního systému s cílem na směrování toku dat pouze přes ESB. Sjednocení ukládání dat s dostupností centrálního úložiště pro dostupnost dat mezi moduly.
Celkovým cílem však bylo i ukončení Vendor locku jedním dodavatelem tak, že nové a vlastně i stávající moduly je možné upravovat/zadávat/vytvářet různým výrobcům/dodavatelům při nutnosti dodržení napojení na standardizovanou ESB (open source), kterou má v ruce plně provozovatel.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Částečně. Cílových skupin je zde více. Odběratelům služeb bude možné poskytovat rychleji potřebné informace a zpracováváním většího množství zdrojových dat v kratší dobu dojde i k zpřesnění publikovaných informací. Odběratelé informací jsou i navigace, rádia, TV, ...
Dalšími cílovými skupinami jsou i možní dodavatelé informačních systémů, kteří otevřením architektury získali možnost napojit své aktuální i nové systémy přímo k externí části ESB a pracovat tak novým způsobem s daty.


Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Částečně dobře. Jak je popsáno, skupin je více.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Ve své podstatě v části prokazatelnost výsledků

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. doba neurčitá na rozvoj informačního systému a možností vývoje jednotlivých modulů kýmkoliv.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Ano, V oblasti ukončení vendor locku rozhodně ano :-)


Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
Ano, edukujeme odběratele.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Ano - externí/interní ESB.

 

4. Doplňující informace

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.