Elektronické zpracování a distribuce materiálů pro zastupitelstvo, včetně zveřejňování.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Pavel Tvrzník

Titul:                             Ing.

Funkce:                        Vedoucí

Odbor/oddělení:          Odbor informatiky

E-mail:                         pavel.tvrznik@kraj-lbc.cz

Telefon:                       485 226 502

Adresa:                        U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Úřad/firma:                Liberecký kraj - Krajský úřad Libereckého kraje

Soutěžní kategorie     kraje

B - PROJEKT

Název projektu: Elektronizace zpracování a distribuce materiálů pro zastupitelstvo, včetně zveřejňování

Lokalita: Liberecký kraj

CÍL: Kýžená meta, které se nám projektem podařilo dosáhnout, zahrnovala hned několik ambiciózních dílčích cílů. Konkrétně zvýšení transparentnosti a otevřenosti našeho úřadu veřejnosti (zpřístupněním el. dokumentů) a elektronizaci i zrychlení procesů předávání materiálů radním a zastupitelům. 


Že uvádíme slovo „meta“ není náhoda. Na cestě k zefektivnění maximálního množství procesů krajského úřadu prostřednictvím elektronizace proběhne v našem, dle našeho úsudku, progresivním kraji bezesporu více takových významných kroků, které v budoucnu budou tvořit naše další mety vedoucí k té cílové.

Cílová skupina: Radní, zastupitelé, veřejnost i úředníci

Provozovatel: Liberecký kraj

Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. : Viditelný efekt přinesla realizace projektu našim radním, zastupitelům, úředníkům i veřejnosti. Abychom byli přesnější, nový způsob exportu materiálů jednání z modulu Usnesení a porady v elektronické podobě přináší i „nadstavbu“ možnosti okamžitého zpřístupnění materiálů všem zmíněným stranám.

Radní a zastupitelé mají osobní přístup do webového prostředí, kde si mohou materiály libovolně třídit a vyhledávat nebo také stáhnout či vytisknout. Případně je možné i celé jednání stáhnout v .zip souboru pro situace, kdy budou mimo dosah internetu. 

Dlouhodobě si zakládáme na otevřenosti. Díky projektu tak lze nyní automatizovat proces zveřejňování předmětu jednání rady či zastupitelstva včetně příloh. I obyvatelé našeho kraje tak mají na webu Libereckého kraje nepřetržitý přístup k aktuálním zveřejněným dokumentům (včetně možnosti vyhledávání a třídění).

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano, Projekt zpřístupnil materiály v přehledné podobě radním, zastupitelům i veřejnosti, což si uvědomují a pochvalují všechny zúčastněné strany. Celá související komunikace je tak nyní snadnější a transparentnější.

 

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. : Každý zájemce o závěry a materiály z jednání se na webu kraje setká s přehledným a uživatelsky přívětivým mechanismem, pomocí kterého si vše potřebné přetřídí a vyhledá. Pro cílovou skupinu radních a zastupitelů je projekt známý velice dobře – pravidelně jej pro přípravu na jednání i práci s výstupy využívají.

 

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. Vzhledem k tomu, že projekt zefektivňuje u nás opakovaně probíhající procesy v rámci dlouhodobé agendy, lze předpokládat i jeho dlouhodobé využití.

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ANO.  Obdobné řešení může být inspirací pro kraje i obce, které chtějí být více efektivní a transparentní.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. O své zkušenosti jsme schopni se podělit v podstatě kdekoliv a kdykoliv, neboť k vizuální ukázce postačí pouze přístup k internetu. 

V případě zájmu o ukázku celého fungování s modulem Usnesení je možné nás i navštívit.  

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 

5. Doplňující informace.

-   

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Materiály, předkládané k projednání či následně projednané, jsou exportovány v elektronické podobě přímo do webového prostředí a odtud se jedním kliknutím zpřístupní radním a zastupitelům či veřejnosti. 

Technická realizace projektu byla velmi efektivní, vzhledem k jasné představě úřadu, jaké informace chce prezentovat, avšak neobešla se bez specifických úprav standardního řešení. Díky projektovému týmu pracovníků odboru IT a organizačního oddělení jsou tyto specifické úpravy velmi přínosné i pro jiné uživatele. 

Vlastní implementace proběhla na infrastruktuře zákazníka a systém je možné rozšiřovat o další pohledy a možnosti.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Realizace vedla k vylepšení předávání materiálů a zjednodušení jejich prezentace zúčastněným stranám i veřejnosti.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení má dlouhodobý charakter a efekt.


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.