Lokální katalog otevřených dat (LKOD)

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Ladislav Bláha
Titul: Mgr.
Funkce: produktový manager
Odbor: Datová platforma Golemio
E-mail: blaha.ladislav@operatorict.cz
Telefon: 605965584
Adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
Firma: Operátor ICT, a.s.
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Lokální katalog otevřených dat (LKOD)
Lokalita: celá ČR
CÍL:

- vytvořit aplikaci umožňující vytváření, čtení a úpravy katalogizačních záznamů o otevřených datech;

- nahradit nevyhovující CKAN; 

- využít formuláře Národního katalogu, se kterým je aplikace integrována;

- automaticky publikovat každou zveřejněnou datovou sadu v Národním i Evropském katalogu


Cílová skupina:

- občané k vyhledávání otevřených dat;

- obce;

- ministerstva a další organizace státní správy ke katalogizaci a publikaci otevřených dat  


Provozovatel: Operátor ICT
Realizátor: Operátor ICT

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

V Praze používá katalog 23 organizací - https://opendata.praha.eu/. 

V současnosti probíhá implementace v Ústeckém kraji a na dvou ministerstvech.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

 

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Organizace v Praze byly zaškoleny formou webináře. Informace o lokálním katalogu jsou na webu lkod.cz, kde je i odkaz na repozitář, kde si lze stáhnout zdrojové kódy jako open source.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
 

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Potenciál v ČR je 6000 obcí, které mohou katalog využít. Dále mohou lokální katalog využít ministerstva, kraje a další organizace státní správy. V současnosti probíhá implementace v Ústeckém kraji a na dvou ministerstvech. Inspirující je také přístup k internímu rozvoji a modulární architektuře.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Prezentace na konferencích a pracovní skupině Open data pod Radou vlády pro informační společnost. Dále na neformálním setkání Open data innovation beer a na sociálních sítích.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.
Otevřená jsou obsahem lokálního katalogu.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Naše řešení bylo vyvinuto ve spolupráci s odborníky z Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Masarykovy univerzity.   

LKOD vyvíjíme agilně a nové změny testujeme s uživateli. Uživatelé mohou také podávat podněty na rozvoj produktu, buď e-mailem nebo přímo zadat issue do Gitlab. Daří se nám rozvíjet produkt, který umožňuje jednodušší a efektivnější publikování datových sad.  

Uživatelé jsou primárně úřednici a bylo to designováno tak, aby to hlavně jim usnadňovalo práci. Proto jsme si dali záležet i na UX a taky na dodržení pravidel přístupnosti.

 

Potenicál v ČR je 6000 obcí, které mohou katalog využít. Dále mohou lokální katalog využít ministerstva, kraje a další organizace státní správy. V současnosti probíhá implementace v Ústeckém kraji a na dvou ministerstvech.

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Použité technologie: 

- NodeJS; 

- TypeScript; 

- ReactJS/NextJS; 

- PostgreSQL; 

- Redis; 

- Apache Jena Fuseki.Repository https://gitlab.com/operator-ict/golemio/lkod. 

Description 
https://gitlab.com/operator-ict/golemio/lkod/lkod-general.

Demo 
https://gitlab.com/operator-ict/golemio/lkod/lkod-general/-/tree/master/demo?ref_type=heads.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Každá organizace publikující otevřená data jej může využít. Naše řešení je inovativní v tom, že spojuje tyto aspekty:  

- spolupráce odborníků na open data z různých organizací státní správy a akademického sektoru;  

- agilní vývoj;  

- modulární řešení;  

- testování s uživateli;  

- migrační skript ze systému CKAN vznikl jako diplomová práce;  

- Open source (již testuje Ústecký a Olomoucký kraj);  

- přímé propojení s formulářem Národního katalogu otevřených dat (SPARQL Endpoint).

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé řešení je Open source, a tedy využitelné opakovaně.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Operátor ICT vyvíjí více datových nástrojů, hlavně datovou platformu Golemio, která umožňuje zpracovávat a vizualizovat Smart City data.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.