Mapa obecně závazných vyhlášek

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Vlastimil Veselý
Titul: Mgr., MBA
Funkce: ředitel
Odbor: 
E-mail: vesely@catania.cz
Telefon: 605 754 793
Adresa: Jabloňová 2060, 347 01 Tachov
Firma: CATANIA GROUP s.r.o.
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Mapa obecně závazných vyhlášek
Lokalita: ČR
CÍL:

- usnadnit občanům zjistit, v jaké obci a městě je obecně závaznou vyhláškou zakázán volný pohyb psů, konzumace alkoholu, kouření nebo kde platí jaký poplatek;

- umožnit městům a obcím zjistit, které město v okolí nebo v kraji má například zkušenosti s jinými systémy odpadů, úpravou veřejného pořádku apod. a získat od nich zkušenosti bez nutnosti je obvolávat všechnaCílová skupina:

- občané;

- starostové a úředníci obcí a měst

Provozovatel: CATANIA GROUP s.r.o.
Realizátor: CATANIA GROUP s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Využitím dat ze Sbírky právních předpisů ÚSC lze občanům a městům usnadnit informace o platných vyhláškách v obcích a městech.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.  

Mapa velmi zaujala uživatele.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.
Mapu jsme spustili nedávno, ale je o ni zájem velký.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Zajištění mapy bylo pro našeho IT snadné, takže ano.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Mapu rozšiřujeme a připravujeme speciální mapu na jednotlivé místní poplatky a na typy koeficientů daně z nemovitých věcí.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Mapa by měla být především inspirací pro Ministerstvo vnitra a pro Digitální informační agenturu, jak občanům a obcím zpřístupňovat služby státu.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.  

Mapu lze vložit na webové stránky měst jako informace pro občany.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

Ano.

Mapa čerpá z dat Sbírky právních předpisů územních samosprávních celků.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Mapa obecně závazných vyhlášek https://spmo.cz/mapa-obecne-zavaznych-vyhlasek/ rozšiřuje funkcionalitu Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků.

Ministerstvo vnitra sice provozuje Sbírku právních předpisů ÚSC, ale mapovou aplikaci k ní nemá, přestože to zástupci měst navrhovali, proto jsme ji vytvořili sami.
V obcích platí tisíce vyhlášek a občan musí složitě zjišťovat, kde jaký zákaz musí dodržovat. Majitele psů bude zajímat, kde na výletě musí dát psa na vodítko nebo mu nasadit košík, pivaře zase zajímá, kde při cestách po ČR nesmí pít v parku nebo na náměstí.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.