MAGAZÍN EGOVERNMENT 2/2022


MIKULOV 2022

 

Magazín Egovernment uspořádal letos již 14. ročník konference zaměřené na elektronizaci veřejné správy pod názvem e-government 20:10, aneb žijeme si jak na zámku, ať to trvá věčně. Letošní ročník byl po dvou „covidových“ opět „normálním“ a to si jak účastníci, tak vystupující s chutí užili. Kapacitu mikulovského zámku jsme díky tomu letos otestovali na jeho maximální hranici, stejně jako „propustnost“ programu. Počet prezentací byl takový, že jsme poprvé v historii konference museli zkracovat obědovou přestávku, aby se stihla všechna vystoupení.

            Maximální účast byla znát už u registrace, když v době zahajovacích proslovů se ještě přes nádvoří táhla fronta neodbavených účastníků sledující úvodní projevy na svých mobilních telefonech. Bohatý program, krásné počasí a odpočinková zóna na terase vedle zámeckého sálu s krásným výhledem na Svatý kopeček jim ranní nepohodlí následně dostatečně vynahradilo. FOTO 056

            I letos se konference konala pod záštitou starosty města Mikulov Rostislava Koštiala, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády Víta Rakušana a místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše. A tak přímo oni či jejich „zmocněnci“, kterými byli radní pro vědu, výzkum a informatiku Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka a náměstek člena vlády Lukáš Kolařík, přivítali přítomné v sále i doma či v kancelářích při sledování streamu. FOTO 079 Ministerstvo vnitra pak v tradiční pasáži přiblížilo současný stav e-governmentu ve vystoupeních Petra Kuchaře, ředitele odboru hlavního architekta, a Michala Peška, ředitele SZR. Celý blok uvedl poněkud netradičně videovstupem ze Svatého kopečku Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, a na něj navázal David Sláma, pověřený řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu MV ČR.

            Samostatnou součástí tohoto odborného úvodu konference byla praktická ukázka eSEL. Elektronická sbírka a elektronická legislativa jsou projekty, o kterých se velice, opravdu velice dlouho hovoří, ale hmatatelné výsledky nebyly stále k dispozici. I proto úvodní slide této prezentace a ukázky zároveň přibližovaly eSEL jako sněžného muže Yettiho, neboť i o něm FOTO 227se stále mluví, ale nikdo jej skutečně ještě neviděl. David Sláma přiblížil historii eSEL a následně předal slovo svým kolegům. Především náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a veřejné správy Petr Vokáč a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček přehledným a srozumitelným způsobem ukázali, co se podařilo v projektu eSEL již realizovat a jak vlastně funguje. V živé ukázce předvedli tvorbu, připomínkování a přijímání návrhů zákonů, jak by mohly díky tomuto nástroji fungovat.

            Prezentace jsme následně přerušili diskuzemi. V rámci konference jsme přímo na podiu uspořádali Studio Egovernment, tedy stream odborných diskuzí na aktuální témata. Jako prvního hosta jsme si pozvali vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše FOTO 296 a probrali s ním vládní návrh transformace koordinace a řízení digitalizace, jehož stěžejním bodem je zřízení Digitální informační agentury (str….). Následně jsme k němu na pódium přizvali Petra Kuchaře, ředitele odboru hlavního architekta, Tomáše Hebelku, generálního ředitele Státní tiskárny cenin, Jana Blažka, předsedu představenstva BankID, a právníka Jana Tomíška za Rowan Legal. Tématem jejich debaty bylo eIDAS 2.0, tedy elektronická peněženka, kterou navrhuje EU FOTO 359. Pokud Vás zajímá, k čemu a odkdy bude sloužit, jak či zda se může 27 elektronických peněženek spolu dohodnout, pak se podívejte a stranu XX.

            S Tomášem Šedivcem z ministerstva vnitra jsme se následně vrátili k architektuře e-governmentu. Informoval nás o aktualitách Národního architektonického plánu (str….). A jako zajímavost jsme zařadili vystoupení platinového partnera konference, společnosti CISCO. Jaroslav Martan přiblížil komunikační technologie při našem předsednictví EU a rovněž ukázal, jak video může být komunikačním prostředkem občanů s Policií ČR (str…).

            Celý dopolední program konference uzavírala debata s novým ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukášem Kintrem. Kromě jeho reakcí na předchozí informace o některých projektech a jeho kyberbezpečnostní pohled byla hlavním tématem směrnice NIS2, tedy rozšíření „záběru“ zákona o kyberbezpečnosti (str…) FOTO 445.

            Po tomto úvodním „nášupu“ jsme všichni odběhli na oběd, ale jak bylo řečeno, ti, kteří chtěli sledovat sekci Egovernment, si museli pospíšit.

Odpolední program se rozdělil do dvou sekcí. Kromě Egovernmentu, kterému byl věnován zámecký sál, probíhaly prezentace v Bezpečné kavárně. Tady jsme se zaměřili na kyberbezpečnost. V obou sekcích se jednalo o sled jednotlivých prezentací, který již nebyl přerušen žádnou diskuzí a končil kolem šesté odpolední.

            Mezitím byl v nástupním sále připraven raut pro všechny účastníky konference a na zámeckém nádvoří instalována aparatura a světelná technika k vystoupení kapely B.LUES.FOTO 046 Ta spustila ve 20:00 a dvě hodiny doslova žhavila naše konferenční publikum. S naprostou jistotou odehrála trháky od Pink Floyd, Stinga či Tiny Turner a dalších světových interpretů a rozpohybovala všechny přítomné. Úspěch byl takový, že diváci, posluchači a tanečníci současně rozhodně nechtěli B.LUES jen tak propustit a vynutili si několikerý přídavek. Útěchou jim pak mohla být diskotéka pod hvězdami na zámeckém nádvoří, která končila až s půlnocí.

            Druhý konferenční den je tradičně věnován uvolněnější formě, tedy jakémusi workshopu. Pro něj jsme letos zvolili téma kyberbezpečnost ve zdravotnictví a pozvali k diskuzi Víta Lidinského, manažera kybernetické bezpečnosti z Ministerstva zdravotnictví, Petra Pavlince, vedoucího odboru informatiky z Kraje Vysočina, Adama Kučínského, ředitele odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, a Jana Koloucha, metodika kybernetické bezpečnosti CESNET.FOTO 058 Jejich názory byly proloženy prezentacemi odborníků ze společností F5 a Fortinet se zaměřením právě na problematiku bezpečnosti zdravotnictví.

            I díky krásnému počasí, množství prezentací a velké návštěvnosti patří letošní ročník konference e-government 20:10 k těm nejúspěšnějším. Vy si na následujících stránkách můžete přečíst jak informace o některých vystoupeních, tak názory a články, které byly reakcí na tato vystoupení. A my mezitím už začínáme připravovat další ročník.

 

Jednotlivé prezentace, videa z vystoupení a diskuzí i fotogalerii z konference naleznete na www.egovernment.cz v sekci Mikulov 2022.

 

 

EG - 2/2022

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.