Mobilní rozhlas s funkcí ZmapujTo

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Lucie Mahdalová
Titul:
Funkce: mediální koordinátorka
Odbor: Odbor vnitřních věcí
E-mail: lucie.mahdalova@muzabreh.cz
Telefon: +420 736 153 427
Adresa: Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH
Firma: Město Zábřeh

 

B - PROJEKT

Název projektu: Mobilní rozhlas s funkcí ZmapujTo

Lokalita:Město Zábřeh a místí části (Václavov, Hněvkov, Pivonín, Dolní Bušínov)

CÍL: V Zábřeze se snažíme maximálně využít možnosti moderní techniky pro komunikaci s občany. Mobilní rozhlas je ideální kombinací jak občany informovat a zároveň je zapojit do dění ve městě. Díky této komunikační platformě máme možnost občanům rozesílat sms zprávy, zprávy do aplikace, e-maily, hlasové zprávy či ankety. Pořádání anket přes tento systém je pro město nejen ekonomičtější, ale díky své přístupnosti osloví mnohem více občanů.

Funkce ZmapujTo pak slouží ke zpětné vazbě od občanů, kteří mohou jednoduše zasílat podněty, co v našem městě zlepšit a podílet se tak na vytváření pozitivního prostředí. Nejen, že nám nyní občané posílají fotohlášky o závadách (pomalované lavičky, spadená lampa veřejného osvětlení, černé skládky) ale dokonce i inspiraci na projekty z jiných měst.

Cílová skupina: Projet je určen pro občany města Zábřeh včetně jeho místních částí


Provozovatel:Město Zábřeh

Realizátor: Neogenia s. r. o.

 
C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Rozhodně ano. Město Zábřeh provozuje komunikační systém Mobilní rozhlas od března roku 2018. Prostřednictvím původního informačního systému jsme mohli občanům zasílat pouze SMS zprávy. Velkou nevýhodou - zejména při krizové situaci - byla délka rozesílání zprávy. Nyní může město rozesílat více druhů zpráv a zvolit pro rozeslání konkrétní ulice či skupiny občanů. V systému je k říjnu letošního roku zaregistrováno téměř 1.200 občanů, což odpovídá 10,3 % pokrytí města. Od původního systému evidujeme 100% nárůst registrovaných uživatelů.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. První anketa, která byla přes systém Mobilní rozhlas spuštěna byla zaměřena na kvalitu a komfort obsluhy (informovanosti) občanů v Zábřeze měla za cíl zjistit názor občanů týkající se informování ze strany města Zábřeh. Informace do svého mobilu využívá nejvíce se zapojených respondentů a naprostá většina z nich také preferuje elektronickou verzi komunikace s městem. V rámci osobní zpětné vazby jsou občané se službou spokojeni a považují ji za přínosnou.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Město Zábřeh zahájilo na jaře roku 2018 informační kampaň. Nová komunikační platforma byla představena na webových stránkách města, sociálních sítích, v městském bulletinu, v regionálních médiích, formou plakátů, letáků, reklamě v místním kině či při osobní kampani na Zábřežském jarmarku. Na webových stránkám města je systém v samostatné sekci a opakovaně je propagován v bulletinu či na zasedání zastupitelstva města.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají. Informační systém splňuje veškeré naše požadavky. Zjednodušuje a zrychluje komunikaci mezi městským úřadem a občany. Již nyní považujeme informovanost místních občanů za rozsáhlejší a přehlednější. Navíc můžeme zvolit různé kategorie (kultura, sport, odstávky, dopravní informace aj.), které si občané při registraci určili. Každá zpráva se tak dostane cílové skupině občanů. Vyhovuje nám rovněž možnost výběru jednotlivých ulic např. při odstávce energií.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. Pro každý úřad by měla být komunikace s občany prioritou. Jedná se tedy určitě o dlouhodobý záměr.

 


2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano. Velkou výhodu spatřujeme nejen v informovanosti občanů, ale samozřejmě i při obsluze systému. V rámci úspory času mohou být rozesílky naplánované, šablony e-mailů jsou již nastavené, velmi jednoduše se dá v prostředí celého systému orientovat a jednotlivé části jsou intuitivní. Přívětivá je videoprezentace i připravené materiály k propagaci celé platformy. Velmi vysoce hodnotíme grafiku celého prostředí, statistiky a přehlednost rozesílek.

Výhodou je taktéž hlášení závad a podnětů, díky čemuž bylo na území města odstraněno několik černých skládek, několik závad na veřejné zeleni, opraveno nemalé množství městského mobiliáře aj.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Na základě podnětů občanů z okolních obcí byl systém představen na jednání valné hromady Mikroregionu Zábřežsko a několik dalších měst požádalo o reference.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano, prostřednictvím internetu. Dále díky aplikaci Mobilní rozhlas do chytrých telefonů a tabletů.

 

4. Doplňující informace

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

kontakty: Neogenia s. r. o.
Hybešova 42
602 00 Brno
www.neogenia.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.