Mobilní klíč ISDS.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Ondřej Menoušek

Titul:                             Mgr. Ing.

Funkce:                        vrchní ministerský rada 

Odbor/oddělení:          odbor eGovernmentu

E-mail:                        ondrej.menousek@mvcr.cz

Telefon:                        974 811 111

Adresa:                        náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Úřad/firma:                Ministerstvo vnitra

Soutěžní kategorie     centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu: mobilní klíč ISDS

Lokalita: Celá ČR/svět

CÍL: Umožnit bezpečné (vícefaktorové) a jednoduché (bez zadávání složitého jména/hesla) přihlášení do informačního systému datových schránek. Hlavním cílem bylo zajistit bezpečné používání datových schránek z mobilních zařízení. Webová aplikace je optimalizována pro plnohodnotné použití na mobilních zařízeních. Webová aplikace je optimalizována pro plnohodnotné použití na mobilních zařízeních s operačním systémem iOS a Android a podporuje většinu aktuálně dostupných mobilních telefonů.

Cílová skupina: občané

Provozovatel: Ministerstvo vnitra

Realizátor: Česká pošta, s.p./ O2 IT Services, s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano, novou aplikaci pro přihlašování do datových schránek již od 21. 6. 2019 používá téměř 42 tisíc uživatelů

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano, uživatelé nemusí vyplňovat složité přihlašovací jméno a heslo a zároveň jsou schopni přečíst nebo poslat datovou zprávu přímo ze svého mobilního telefonu

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. K novému přihlašování proběhla osvětová kampaň jak formou tiskové konference, tak články v médiích a audiovizuální podporou pomocí instruktážních videí. V neposlední řadě byly také s aplikací seznámeni samotní úředníci ze státní správy a samosprávy. Další vzdělávací kampaň k propagaci nejen tohoto, ale i dalších řešení, plánujeme spustit v dohledné době.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují. Aplikace je z tohoto pohledu velmi úspěšná a poměr výše nákladů na jednoho nového uživatele již po několika měsících dosáhl srovnatelné výše obdobných komerčních aplikací.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý. Mobilní klíč pro přihlášení do datových schránek považujeme za bezpečný, jednoduchý a moderní přístup k autentizaci uživatelů z řad občanů a podnikatelů. Do budoucna počítáme s dalším rozšiřováním o nově vydané operační systémy a zároveň předpokládáme, že bude představovat populární metodu přihlášení pro nové uživatele ekosystému datových schránek.

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano, zejména pak s ohledem na možnost zpřístupnit digitální služby státu občanům a podnikatelům také na mobilních zařízeních, jako jsou například mobily a tablety.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Zatím ne, ale řešení plánujeme rozšířit také pro větší využití ze strany ostatních subjektů veřejné správy, a to zejména pro přihlášení uživatelů do jimi spravovaných aplikací a systémů

 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Přístup respektive využití více kanály není možné

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 Ne, tento projekt nijak nevyužívá open data.

 

5. Doplňující informace.

-     

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Řešení spadá do oblasti vícefaktorových autentizací uživatele a vychází ze softwarových tokenů. Principiálně funguje řešení tak, že aplikace nahraná v mobilním telefonu nebo tabletu se spáruje s autentizačním serverem a od té doby generuje klíče, kterým autentizační protějšek rozumí.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Řešení může být inspirativní zejména v ohledu zjednodušování procesu a zážitku koncového zákazníka se službami a produkty veřejné správy. Jsme přesvědčeni o tom, že občan a podnikatel má dostávat kvalitní a srozumitelný komplexní servis a s procesními obtíži se musíme společně efektivně vypořádat na straně veřejné správy.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Princip mobilního klíče je z technologického pohledu v praxi již využíván například v bankovním prostředí pro přístup uživatelů do elektronického bankovnictví. Výjimečným specifikem je použití technologie skenování QR kódu pro přihlášení do webové aplikace portálu datových schránek.


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Projektu předcházel logický a nezbytný krok modernizace vzhledu webového portálu aplikace datových schránek právě s ohledem na snadné použití na mobilních telefonech a tabletech koncových uživatelů tj. občanů a podnikatelů. Modernizace vzhledu je plně v souladu s aktuální vizí a koncepcí design experience systému, který jako garant ministerstvo vnitra definuje a zároveň také splňuje většinu požadavků kladených na moderní systém zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a aplikací. Bez této modernizace by efekt dosažený tímto projektem patrně nebyl tak význačný.

kontakty: Ing. Roman Vrba (ředitel projektu)
ředitel odboru eGovernmentu
Ministerstvo vnitra
Náměstí Hrdinů 3, 
140 21 Praha 4

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.