PROJEKTY MĚSTA

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Josef Hájek

Titul:                             Bc.

Funkce:                        vedoucí odboru

Odbor/oddělení:          odbor informatiky

E-mail:                          josef.hajek@meu-nbk.cz

Telefon:                        724256151

Adresa:                         Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Úřad/firma:                  Městský úřad Nymburk

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Projekty města

Lokalita:  Nymburk

Cíl:

Záměrem bylo zprostředkovat obyvatelům informace o projektech města přehlednou a dostupnou formou. Touto aplikací jsme reagovali na zájem občanů o aktuálně realizované i dokončené projekty města.

Cílová skupina: 

Stránka má primárně informovat občany a zároveň ji využijí také například zaměstnanci úřadu.

Provozovatel:  Město Nymburk

Realizátor:  Odbor informatiky

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Částečně.  Můžeme vycházet z návštěvnosti stránek a dílčích reakcí, názorů uživatelů.

Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. Všemi komunikačními kanály města, zveřejnila také média.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. 

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ne.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. 

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Aplikaci jsme vytvářeli v rámci odboru vlastními silami. Nevznikly nám žádné další náklady. Aplikace je programovaná v programovacím jazyce PHP.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

S nízkými náklady je možné otevřít občanům přístup k uceleným, přehledným informacím o zásadních aktivitách a investicích města.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení lze použit opakovaně, protože je programované v rámci odboru a aplikaci lze upravovat i k využití zveřejňovaní jiných informací. Je flexibilní a dokážeme s ní dále pracovat.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Projekt tohoto rozsahu jsme vytvořili zatím jediný, větší aplikací byl systém registrací žádostí o parkovací karty ve městě. Dle potřeby vytváříme různé ankety. Vždy se jedná o webové stránky města.

Odkaz na aplikaci Projekty města zde: http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&zobraz=projekty
Garantem projektu je místostarostka města Nymburk Stanislava Tichá - stanislava.ticha@meu-nbk.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.