Platební portál

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Roman Konečný

Titul: Mgr.

Funkce: vedoucí

Odbor: odbor kancelář primátora, tiskové oddělení

E-mail: roman.konecny@opava-city.cz

Telefon: +420777786501

Adresa: Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Firma: Magistrát města Opavy

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Platební portál

Lokalita: území statutárního města Opavy

Cíl projektu:

- zjednodušit občanům placení městských poplatků

- poskytnout jim jednoduchý nástroj, jak zjistit, zda mají všechny poplatky uhrazené

Cílová skupina: občané města

Provozovatel: Magistrát města Opavy

Realizátor: Magistrát města Opavy

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Nástroj je velmi jednoduchý a zvládá ho i počítačově méně zručný uživatel.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Stoprocentně. Do doby spuštění tohoto portálu neměl občan žádnou takto jednoduchou možnost. Musel buď zaplatit složenku nebo přijít osobně na pokladnu magistrátu.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Propagaci jsme věnovali velkou pozornost, a to jak městským zpravodajem, který chodí zdarma do všech schránek ve městě, či prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek, médií ... Informaci o zřízení platebního portálu předávaly občanům i pracovnice pokladen.

 

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Nepochybně ano. Služba je velmi jednoduchá, funguje non-stop, občanům to výrazně pomohlo.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Nástroj je jednoduchý a snadno aplikovatelný téměř všude.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Třeba prostřednictvím letošní příručky dobré praxe vydávané ministerstvem vnitra v rámci soutěže Přívětivý úřad.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NYNÍ NE.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

 NENÍ MOŽNÉ.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Realizace nebyla nikterak náročná.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Zvýšení komfortu služeb pro občany.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Nástroj lze použít dlouhodobě.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Portál občana či mapový portál na webových stránkách města.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.