PLATEBNÍ AUTOMAT PRO PLACENÍ POPLATKŮ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jaromír Zajíček

Titul:                             Ing., MPA

Funkce:                        tajemník magistrátu

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          jaromír.zajicek@mmdecin.cz

Telefon:                        412 593 204 

Adresa:                         Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Úřad/firma:                  statutární město Děčín

 

Soutěžní kategorie        Města

B - PROJEKT

Název projektu:  Platební automat pro placení poplatků

Lokalita:  statutární město Děčín

Cíl: Zjednodušení a zrychlení placení poplatků pro občany Děčína

Cílová skupina: 

Občanům, pracovníkům úřadu

Provozovatel:  statutární město Děčín

Realizátor:  Payment4U, a.s. a VERA, spol. s r.o., statutární město Děčín

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Zamýšlený účinek je kvantitativně prokazatelný. Je možné odlišit platby poplatků provedené prostřednictvím platebního automatu od ostatních plateb. Ze statistik je zřejmé, že platební automat je využíván.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano. 

Platební automat je k placení poplatků využíván, je tedy vnímán jako prospěšný. Prozatím je umístěn uvnitř úřadu, ale předpokládá se umístění mimo úřad, a tedy možnost platby v kteroukoli denní dobu, tedy i mimo úřední hodiny. Předpokládáme, že poté bude platební automat občany vnímán jako velice prospěšný.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Platební automat je v současné době umístěn v prostoru, kde jsou také pokladny a každý, kdo jde zaplatit, projde kolem něj. Občané si tedy mohou vybrat, zda zaplatí na pokladně nebo prostřednictvím automatu. Automat je intuitivní a občany krok po kroku provádí platbou.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Zatím ne. Platební automat je pro občany v provozu od března 2020. Vzhledem k situaci s onemocněním covid-19 byly v tomto roce omezeny otevírací hodiny pro veřejnost, a to se projevilo i na využívání platebního automatu. Vyšší počty plateb očekáváme po umístění platebního automatu mimo budovu úřadu.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Předpokládáme, že platební automat bude využíván trvale a počet plateb provedených prostřednictvím tohoto automatu se bude navyšovat. V roce 2021 plánujeme pořízení dalších dvou přístrojů, které budou umístěny ve venkovních prostorách, a to u obou hlavních budov magistrátu (Mírové náměstí v Děčíně IV a v ul. 28. října v Děčíně I)

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano.

Výhodou platebního automatu je jednoduchost jeho použití a možnost využití k platbě jakýchkoliv poplatků. Občanům rozšiřuje možnosti, platby zadané přes platební automat fungují stejně, jako kdyby lidé platili na pokladně. V době epidemie onemocnění covid-19 navíc může automat umístěný mimo budovu úřadu umožnit platbu i mimo úřední hodiny, které jsou v současné době omezené.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. Byli jsme kontaktování z jiných úřadů s prosbou o informace k tomuto projektu. Zkušenosti jsou tedy předávány zatím touto formou.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Jedná se rozšíření možností platby poplatků městu. Projekt sám o sobě je jednou z možností. Dalšími jsou platba na pokladně, složenkou, bankovním převodem, SIPem.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne.

 

 

5. Doplňující informace.

Co se týče použitých technologických nástrojů a způsobu implementace: Na začátku realizace projektu fungoval platební automat bez ověřovací funkce, ale docházelo k chybám v zadaných údajích a nemožnosti spárovat tyto platby s existujícími předpisy. Tento problém je nyní vyřešen přes webovou službu, která kontroluje v účetním programu zadaný identifikátor  a zobrazí neuhrazené platby, které je možné rovnou zaplatit. Díky tomu dochází k eliminaci lidských chyb při vyplňování požadovaných údajů.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.