Univerzální poplatková pokladna s propojením na IS GINIS

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Radim Carda

Titul: Ing.

Funkce: vedoucí finančního odboru MMPv

Odbor: finanční odbor MMPv

E-mail: radim.carda@prostejov.eu

Telefon: 582 329 104

Adresa: nám. TGM 130/14, Prostějov

Firma: Magistrát města Prostějova

Nominace v kategorii: 0

 

B – Projekt

Název projektu: Univerzální poplatková pokladna s propojením na IS GINIS

Lokalita: Prostějov

Cil projektu: zavedení moderního, jednoduchého a rychlého výběru poplatků na odboru dopravy s přímým propojením na vyvolávací systém a do účetních modulů IS GINIS

Cílová skupina: klienti odboru dopravy, zaměstnanci Magistrátu města Prostějova

Provozovatel: statutární město Prostějov

Realizátor: Gordic spol. s r. o., Kadlec-elektronika, s. r. o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Úspora jednoho pracovníka na pozici pokladní, úspora provozních nákladů, úspora času občanů při kontaktu s veřejnou správou, zvýšení prestiže veřejné správy, automatické propojení pokladny s účetními moduly IS GINIS.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Klienti odboru dopravy i zaměstnanci magistrátu jednoznačně oceňují intuitivní obsluhu pokladny, bezkontaktní výběr hotovostních i bezhotovostních plateb, napojení na vyvolávací systém odboru dopravy a na účetní moduly IS GINIS.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Veřejnost byla s projektem univerzální poplatkové pokladny seznámena prostřednictvím Radničních listů a na webu města Prostějova. Klientům je poskytována i podpora přímo na místě.

Zaměstnanci odboru dopravy a oddělení účetnictví byli proškolení dodavatelskými firmami.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Vzhledem k dlouhodobé úspoře mzdových nákladů na pracovníka pokladny budou pořizovací náklady uhrazeny v horizontu 3 let.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Výběr poplatků prostřednictvím univerzální poplatkové pokladny se v praxi osvědčil. Město uvažuje o zavedení další univerzální pokladny v jiné budově magistrátu s možností hradit místní poplatky na variabilní symboly generované IS GINIS.

 

 

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Inspirace doplnění: projekt může být rozhodně inspirací pro ostatní subjekty veřejné správy díky jednoduchosti, přehlednosti a rychlosti obsluhy univerzální poplatkové pokladny.

Klienti odboru dopravy oceňují toto řešení výběru správních poplatků, které je svým pojetím minimálně zatěžuje, mimo jiné i díky propojení s vyvolávacím systémem. 

Pro zaměstnance oddělení účetnictví je přínosem automatické účtování vybraných poplatků na základě přednastavených kontací, protože všechny pokladní doklady jsou v IS GINIS evidovány prostřednictvím webového rozhraní.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Magistrát města Prostějova opakovaně navštívili zaměstnanci jiných měst za účelem výměny zkušeností při zavádění univerzální poplatkové pokladny.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NENÍ MOŽNÉ.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Implementace projektu univerzální poplatkové pokladny byla v této konfiguraci realizována poprvé v České republice. Průběh implementace byl bezproblémový, a to díky spolupráci obou dodavatelů, tj. firmy GORDIC spol. s r. o. a Kadlec-elektronika, s. r. o. Vzájemnými konzultacemi obou dodavatelů a zaměstnanců města Prostějova bylo dosaženo rychlého zavedení moderního výběru poplatků a zároveň i automatického zpracování pokladních dokladů.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Vzhledem k tomu, že dodavatelem univerzální poplatkové pokladny a vyvolávacího systému je firma Kadlec-elektronika, s. r. o., a dodavatelem webového rozhraní pro IS GINIS je firma GORDIC spol. s r.o., bylo náročné správně definovat požadavky ze strany města a koordinovat práci obou dodavatelů.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirací pro ostatní realizátory je určitě propojení poplatkové pokladny s vyvolávacím systémem a zajištění automatického proúčtování účetních dokladů za vybrané správní poplatky.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení je opakovatelné a lze ho rozvíjet na základě nových požadavků města Prostějova i dalších subjektů veřejné správy.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Univerzální poplatková pokladna je pilotní projekt na Magistrátu města Prostějova.

Webové rozhraní IS GINIS je využíváno k propojení IS GINIS s dalšími softwary používanými odbory magistrátu, např. registr živnostenského podnikání, agendové informační systémy firmy VITA software s. r. o., elektronický přenos pohledávek z Domovní správy Prostějov, s. r. o., přestupkové řízení v dopravě na platformě Scarabeus DMS, zveřejnění dokumentů na úředních deskách.

 

Mgr. Jan Vejmělek

vedoucí odboru dopravy MMPv

jan.vejmelek@prostejov.eu,

telefon: 582 329 800

 

Petr Vysloužil

KORAC s.r.o. GORDIC® VAR

Mánesova 887/12, 796 01 Prostějov

mobil: +420 608 830 170

petr_vyslouzil@korac.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.