PORTÁL OBČANA LIBEREC

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jaroslav Bureš

Titul: Ing., MBA

Funkce: předseda představenstva

Odbor: Liberecká IS, a.s.

E-mail: bures.jaroslav@is.liberec.cz

Telefon: +420604380446

Adresa: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III – Jeřáb

Firma: Liberecká IS, a.s. / statutární město Liberec

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: PORTÁL OBČANA LIBEREC

Lokalita: statutární město Liberec

Cíl projektu:

- moderním a bezpečným způsobem usnadnit komunikaci klientů s úřadem

- zajistit snadné a bezpečné přihlášení

- poskytnout aktuální přehled agendových dat, včetně závazků

- umožnit rychlé vyřízení požadavků s úřadem. včetně úhrady závazků

 

Cílová skupina: občané města Liberce

 

Provozovatel: Liberecká IS, a.s., pro statutární město Liberec

Realizátor: Marbes s.r.o.

 

C – Popis projektu – pohled provozovatele

 

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Veškeré aktivity občana jsou zaznamenávány v portálovém backoffice (počty přihlášení, počet podání, sumární výše uhrazených závazků, …). Tyto údaje je možné sledovat za celé období i za jednotlivé měsíce. Dále je v portálu občana řešen statistický nástroj Google Analytics pro sledování chování uživatelů portálu s ohledem na platnou legislativu.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Portál občana a jeho výhody jsou občanům města jasně definovatelné. Největší výhoda celého portálového řešení je komunikace s úřadem, bezpečně a z pohodlí domova bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Hlavní propagace portálu občana je plánována na nový rok, kdy jsou předepisovány jednotlivé poplatky. Pro propagaci jsou naplánovány všechny dostupné marketingové kanály.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Vzhledem ke krátkodobému běhu portálu není možné kompletně vyhodnotit úspěšnost celého projektu. Nicméně aktuální využití portálu občana převyšuje očekávání oproti jiným projektům.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Portál občana je on-line bránou do prostředí úřadu. Nejedná se pouze o aktuální trend, ale je očekáváno, že občané díky edukaci a návazným technologiím (BankID, autentizace NIA) budou portál využívat stále více. Jedná se tedy o dlouhodobé využívání.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Hned v několika oblastech je možné tento projekt brát jako inspirující.

  1. Provázání se spisovou službou ICZ e-spis dokáže občanovi zobrazit jeho podání uskutečněná v portálu občana, ale i v minulosti, třeba na podatelně.
  2. Celé zpracování portálu občana je možné kompletně ovládat z mobilního zařízení, a to i elektronické formuláře.
  3. Rozsáhlost zpracování sekce „Potřebuji vyřídit“ a její přehlednost s možností vyhledávání pomáhá občanovi s orientací v jeho potřebě (životní situaci).

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Portál občana a technologie s ním spojené se vyvíjejí velmi rychle. Veškeré nabyté zkušenosti je tedy nezbytné předávat z projektu na projekt, aby byl produkt portál občana nejmodernější platformou v komunikaci právě s občanem. U každého spuštěného projektu pravidelně vyhodnocujeme chování občanů a vyhodnocujeme je pro další rozvoj portálu občana.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Z čistě technologického hlediska je možné portál občana využít napříč zařízeními (stolní počítač, tablet, chytrý telefon). Portál je nejmodernější platformou pro ověřenou, a hlavně oboustrannou komunikaci s úřadem. Portál může občanovi sloužit od podání, sledování stavu řešení, schválení a následně třeba zaplacení (například přihlášení psa). Nicméně slouží i k informativním přehledům aktuálně řešených případů/řízení, které byly iniciovány jinou cestou než v portálu občana.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

Veškerá data zobrazená v portálu občana je možné si exportovat v otevřených formátech. Do budoucna je plánováno další rozšíření nabízeného obsahu.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Portálové řešení je postaveno na systému PROXIO společnosti Marbes s.r.o. a je ve velmi široké formě provázáno hned s několika dalšími systémy. Od spisové služby přes vybrané agendové systémy úřadu, externí poskytovatele identit občana až po platební bránu. Celé řešení portálu občana je tedy zpracováno velmi otevřeně, aby bylo možné integrovat a zobrazit data z jakéhokoliv systému.

Portál občana tak zasahuje velké množství jednotlivých částí úřadu a má velmi široké dopady.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik

Portálové řešení je postaveno na systému PROXIO společnosti Marbes s.r.o., a jak již bylo uvedeno, je široce integrováno hned s několika dalšími systémy. Zajištění součinností a koordinace se zákazníkem proto vyžadovaly pečlivé projektové vedení. Zároveň bylo důležité a nezbytné zapojení pracovníků města Liberec v přípravě obsahu jednotlivých částí portálu. Samostatnou kapitolou je nutnost opravdu důsledného testování nejen funkčnosti, ale i ověření správnosti zobrazovaných dat, kde je nutné zapojení nejen zákazníka, ale i občana města (ideálně v jedné osobě).

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Celé řešení portálu občana řešíme pro občany. Při vývoji analyzujeme a vyhodnocujeme využívání všech běžících portálů. Společně se zpětnou vazbou od zákazníka i občanů upravujeme a neustále vyvíjíme celé řešení. V pravidelných intervalech také zohledňujeme technologický posun i platnou legislativu. Je tedy skoro jedno, jaké funkcionality portál občana nabízí, ale zda jsou využívány tak, jak byly zamýšleny.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Výjimečnost řešení je v úzké integraci se spisovou službou ICZ e-spis a dále pak samotný obsah portálu občana, zejména v části životních situací (sekce „Potřebuji vyřídit“), je jedinečný na každém projektu dle potřeb zákazníka. Opakovatelné je pak celé řešení portálu občana, protože již hotové funkcionality se pouze konfigurují, a to platí i pro již hotové integrace jednotlivých systémů (externí identity, agendové systémy nebo platební a sms brány).

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Společnost Liberecká IS dodává a provozuje informační systémy výhradně pro statutární město Liberec. Realizátor projektu Marbes s.r.o. dodával projekt portál občana v obdobném rozsahu např. pro města Olomouc, Příbram, Kladno nebo Chomutov.

 

Město Liberec - Ing. Zbyněk Vavřina (vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz/+420 602 423 675)

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.