Portál občana města Nymburk

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Josef Hájek

Titul: Bc.

Funkce: vedoucí odboru

Odbor: odbor informatiky

E-mail: josef.hajek@meu-nbk.cz

Telefon: 325501417

Adresa: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Firma: Městský úřad Nymburk

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Portál občana města Nymburk

Lokalita: obyvatelé regionu komunikující s úřadem

Cíl projektu:

- nabízet občanům automatizované služby prostřednictvím portálu občana přístupného přes webové stránky města

- možnost nahlížet na stav svých pohledávek (poplatek za komunální odpad, poplatek za psa atd.) –

- zadávat požadavky na změnu těchto pohledávek bez nutnosti navštívit příslušný úřad

- prodloužit „otevírací dobu" úřadu na 24 h x 7, zvýšit komfort a dostupnost vyřízení, snížit  nároky na administrativu, čekací dobu

- bude doplněno upozorňování na povinnosti a lhůty, zjišťování zpětné vazby, zda služba funguje kvalitně

Cílová skupina: občané ČR, pracovníci konkrétního úřadu, zaměstnanci ostatních institucí

Provozovatel: Datron a.s.

Realizátor: Datron a.s.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Lze sledovat počet provedených plateb vůči úřadu, počty přihlášení do portálu občana.

 

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ČÁSTEČNĚ.

Díky platební bráně zde bude možné přímo hradit poplatky za psa a svoz odpadu či mít okamžitý přehled o osobních závazcích či pohledávkách k městu a vidět stav vyřízení žádosti.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

Město informovalo o portálu občana prostřednictvím svých webových stránek, Nymburského zpravodaje, sociálních sítí atd.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Město neustále aktualizuje portál občana a snaží se vylepšovat jeho funkce.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Inspirace doplnění: portál obsahuje automatizované procesy, kdy se automaticky přidělují jednotlivá podání na příslušné odbory.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

NE.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NYNÍ NE.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

D – popis projektu – pohled realizátora

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.