OSOBNÍ PORTÁL OBČANA OBCE CHRUSTENICE

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jiří Rada

Titul:                             

Funkce:                        vedoucí projektu

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          jiri_rada@gordic.cz

Telefon:                        606608408

Adresa:                         

Úřad/firma:                  GORDIC spol. s r.o

 

Soutěžní kategorie        obce

B - PROJEKT

Název projektu:  Osobní portál občana obce Chrustenice

Lokalita:  Obyvatelé obce Chrustenice

Cíl:

Cílem projektu byla komplexní digitalizace komunikace občanů s úřadem umožňující využití webových formulářů, online plateb obecních poplatků a řady dalších elektronických služeb.

Cílová skupina: 

Projekt je určen přímo pro občany obce, kteří mimo jiného mají možnost platit a kontrolovat své poplatky vůči obecnímu úřadu.

Provozovatel:  Obec Chrustenice

Realizátor:  GORDIC spol. s r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Čím dál více lidí si zvyká na digitální služby a vyžaduje je i od měst a obcí. Ať už z důvodu, že se vrací z práce pozdě, považují cestu na úřad za zdržující nebo mají trvalé bydliště mimo obec Osobní portál občana představuje jednoduchou cestu, jak těmto lidem vyjít vstříc a umožnit jim například podat žádost, přihlásit psa, zaplatit za vodu nebo odpady i využít další on-line dostupné služby.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Samotní občané tento krok vítají, neboť nemusí s běžnými potřebami osobně chodit na úřad, ale celou problematiku dokáží vyřešit z pohodlí svého domova.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Občané jsou o této novince informováni na obecních stránkách a prostřednictvím mobilního rozhlasu.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Dosažené výsledky budeme moci hodnotit s větším odstupem času, ale dle dat o využívání NIA a jiných Portálů občana lze usuzovat, že efektivita bude vysoká. Jedná se o řešení cenově dostupné i pro malá města a obce.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. Tento projekt není nikterak časově omezený. Naopak se nadále může rozrůstat o další funkcionality a digitální služby.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Toto technologicky nezávislé portálové řešení s vlastním rozhraním se dokáže napojit na software jakéhokoliv dodavatele. Obec si ho tak může nechat nainstalovat na vlastní hardware nebo provozovat v cloudu jako službu a platit pravidelný poplatek. Osobní portál občana tak může využít většina malých měst a obcí. Proto tento projekt může být zdárným příkladem a inspirací pro další obce.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. V současné době probíhají další jednání a ukázky tohoto řešení pro další obecní úřady.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne.

 

 

5. Doplňující informace.

Přihlášení do Osobního portálu občana probíhá prostřednictvím NIA, čímž dochází k autentizaci přístupu. V základní nabídce může občan využít celou sadu digitálních formulářů pro životní situace, možnost hlášení závad v obci a online platby místních poplatků díky propojení s informačním systémem pro jejich výběr. Tato funkcionalita tak umožňuje nejenom ověřovat provedené platby, ale samotné platby pomocí QR kódu i uhradit. Případně lze využít i platební brány. Samozřejmostí je možnost napojení portálu na Elektronickou spisovou službu.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

K implementaci bylo využité připravené kompletní řešení, které se posléze upravilo na přání zákazníka. Tudíž nedocházelo k neočekávaným situacím.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jedná se o zcela funkční a připravené řešení pro implementaci na další obecní úřady.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé řešení Osobního portálu občana je určeno pro opakované využití.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

V současné době probíhají další představování tohoto projektu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.