PRAGOZOR.CZ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Lér

Titul:                             

Funkce:                        konzultant

Odbor/oddělení:          Data City Lab

E-mail:                          ler.martin@operatorict.cz

Telefon:                        778887715

Adresa:                         Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Úřad/firma:                  Operátor ICT, a.s.

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:   Pragozor.cz

Lokalita:   Praha 

Cíl:

Cílem aplikace je přinášet ověřené a spolehlivé informace o hlavním městě Praze velmi jednoduchým, čitelným a srozumitelným způsobem. Myšlenka webu reflektuje současné trendy konzumaci informaci populární (obrázkovou) formou. Základním prvkem obsahové vrstvy webu jsou datové vizualizace, jednoduše a srozumitelně představené informace a statistiky. Tato data jsou doplněná o stručné popisy, které pomáhají uživatelovi pochopit, co vizualizace představuji.

Dalším cílem webu je podpora uživatelů se orientovat v dnešní záplavě hoaxů a falešných informací. Proto všechna prezentovaná na webu data jsou ověřená a ozdrojovaná. Návštěvníci webu, kteří chtějí podrobněji prozkoumat danou oblast, se mohou prokliknout až k explicitním zdrojům informací, datovým sadám nebo k podrobným datovým analýzám.

Cílová skupina: Občané Prahy

Provozovatel:  Magistrát hlavního města Prahy

Realizátor:  Operátor ICT a. s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Částečně.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Aplikace Pragozor využívá data, která jsou veřejně dostupná, část prezentovaných vizualizací pracuje s otevřenými daty nebo využívá konkrétní datasety otevřených dat (ve zdrojových podkladech jednotných vizualizaci jsou uvedený hypertextové odkazy na jejich umístění).

 

5. Doplňující informace.

Vizualizovaná data pochází z open data repositářů, českých a zahraničních specializovaných webů, magistrátních odborů, městských společností a organizací. Za obsahovou vrstvou webu Pragozor stoji otevřena Datová platforma hlavního města Prahy Golemio.

Průvodcem webu je kreslený golem Pragozor, který vede uživatele různými oblastmi městského života od dopravy, životního prostředí, bydlení, turismu nebo bezpečnosti až po zdraví. Golem ukazuje, jak různého druhu a původu data jsou propojená s reálným životem běžného občana a jak práce s daty se uplatňuje v transparentním řízení města.

Web Pragozor je rozdělen do 8 sekci, které odráží různé aspekty života občana. Celkem web nabízí vice než 120 datových vizualizaci. Pragozor se snaží reflektovat aktuální společenská témata, proto vznikla sekce tykající se současné koronakrize, která patří k nejvíc navštěvovaným.

Aplikace je postavena na otevřeným zdrojovým kódu a software je uvolněny pod svobodnou MIT licencí. Web propaguje svobodný přístup k informacím, sleduje činnost veřejných orgánů (magistrátu a městských institucí), zvyšuje o ně zájem a tímto pomáhá zapojovat občany do městských rozhodovacích procesů.

Jedná se o originální řešení, které kombinuje informativně-edukativní prvky a zároveň populární formou přibližuje občanům rozsah datové problematiky.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Aplikace je postavena na otevřeném zdrojovým kódu a software je uvolněny pod svobodnou MIT licencí.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Covid.praha.eu, Datová platforma Golemio

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.