Elektronický sběr požadavků na rozpočet.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Zuzana Pločková

Titul:                             

Funkce:                        Obchod – MČ a PO Hlavního města Prahy

 

Odbor/oddělení:          

E-mail:                        zuzana_plockova@gordic.cz

Telefon:                       724 513 522

Adresa:                        Italská 35, Praha 2, 120 00

Úřad/firma:                GORDIC spol. s r.o.

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Elektronický sběr požadavků na rozpočet

Lokalita: Městská část Praha 10

CÍL: Cílem projektu, kterého se podařilo dosáhnout, byl elektronický sběr požadavků na rozpočet. Realizace projektu vede ke zjednodušení a zpřehlednění procesu sběru dat, které jsou pak k dispozici všem uživatelům napříč organizací. Cílem bylo v neposlední řadě zajistit nepřetržitou kontrolu nad stavem jednotlivých požadavků v závislosti na průběhu balancování, tedy vytváření jednotlivých verzí návrhu rozpočtu až ke schválení rozpočtu pro rozpočet následujícího rozpočtového období.

Jistou výhodou je jednoduchost a přehlednost systému, Použitím elektronické formy přípravy rozpočtu odpadá často nepřehledná práce s návrhy rozpočtu v souborech jednotlivých odborů, vytvořených v MS Excel a jejich následná revize.

Cílová skupina: Pracovníci rozpočtového oddělení, vedoucí oddělení, management organizace, ekonomové a další orgány organizace

Provozovatel: Městská část Praha 10

Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. Z hlediska kvality je prokazatelnost patrná z efektivnějšího, přehlednějšího a prokazatelnějšího postupu při přípravě, návrhu rozpočtu a jeho schválení do podoby rozpočtu schváleného. 
Projekt přináší řadu pozitivních dopadů pro úřad. 
např.
•           automatizace procesů – návrh rozpočtu, balancování rozpočtu, rozpis rozpočtu
•           využití dat ostatních modulů (akce, požadavky)
•           zavedení jednotlivých postupů
•           definování jednoznačných kompetencí a

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano, Uživatelé si pochvalují jednoduchost přípravy návrhu rozpočtu a neustálý přehled o jednotlivých verzích návrhu rozpočtu. Oceňují rychlost a uživatelskou přívětivost programu Balancování rozpočtu  - BAR

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Cílová skupina, která je zasažena návrhem rozpočtu má všechny potřebné informace ke všem procesům návrhu rozpočtu. Uživatelé byly s problematikou obsluhy systému návrhu rozpočtu seznámeni v rámci několika cyklů školení a prezentací systému včetně zapojení odborných konzultací v prostředí úřadu MČ Praha 10.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Jednoznačně odpovídají. Návrh rozpočtu v centralizované a elektronické podobě ušetří náklady díky patrné úspoře času a omezením tvorby dokumentů v papírové podobě.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jednoznačně se jedná o trvalý projekt. Návrh rozpočtu se připravuje každý rok.

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ANO.  Rozhodně ano. Projektem se mohou inspirovat všechny subjekty veřejné správy, kterých se dotýká problematika návrhu rozpočtu.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Zkušenosti z provozu na MČ Praha 10 jsou použity při nasazení obdobného projektu na jiných městských částech hlavního města Prahy.

  

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. Schválený rozpočet je zdrojem dat pro sadu rozpočet.

 

5. Doplňující informace.

-     

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Technické řešení nebylo vůbec náročné, použilo se stávající technické vybavení.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

•           automatizace procesů – návrh rozpočtu, balancování rozpočtu, rozpis rozpočtu
•           využití dat ostatních modulů (akce, požadavky)
•           zavedení jednotlivých postupů
•           definování jednoznačných kompetencí a vazeb

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.