Implementace systému sbírky právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů

 

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Marek Pazderka

Titul: Bc.

Funkce: ministerský rada

Odbor: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

E-mail: marek.pazderka@mvcr.cz

Telefon: 974849377

Adresa: náměstí Hrdinů 1634, 140 00 Praha

Firma: Ministerstvo vnitra ČR

Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: Implementace systému sbírky právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů

Lokalita: celá ČR

Cíl projektu:

- vytvoření IS pro vklad právních předpisů, jejich posuzování a publikaci veřejnosti

Cílová skupina:

- pracovníci samosprávy

- dozorové orgány

- občané

Provozovatel: MVČR – odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Realizátor: NAKIT s.p.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Počtem provedených vkladů, jejich dostupností v modulu pro veřejnost.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Využitím systému, povinní vkladatelé nemusí vést svou evidenci právních předpisů, vše dostupné v IS sbírky.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Před spuštěním projektu proběhla řada školení, odešel informační dopis do datových schránek všech povinných subjektů.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Systém sbírky bude po 1 .1 .2025 obsahovat všechny platné právní předpisy územních samosprávních celků a některých správních úřadů.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Projekt byl realizován ve velmi krátké době (4 měsíce realizace od podpisu smlouvy ke spuštění systému), první systém tohoto druhu v ČR.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Zkušenosti s realizací byly využity při návrhu informačního systému centrálního registru výročních zpráv.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NENÍ MOŽNÉ.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Projekt je velmi specifický, a to jak množstvím editorů (cca 6253 obcí, kraje, některé správní úřady), množstvím potencionálních čtenářů a v neposlední řadě rychlostí implementace s využitím agilního způsobu vedení projektu.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.