ŘEŠENÍ GDPR PRO OBEC ONLINE

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Luděk Bartes
Titul:
Funkce: Implementátor GINIS Express
Odbor: Provoz
E-mail:ludek_bartes@bnsoft.cz
Adresa: Bezruřova 3, Znojmo 66902
Firma: GORDIC spol. s. r.o.

B - PROJEKT

Název projektu: Řešení GDPR pro obec online

Lokalita: Obec Rozkoš

CÍL:• Záměrem projektu je pomoct obcím se zpracováním GDPR nařízení. Výsledkem je nástroj GDA od společnosti Gordic, který pomáhá plnit naříze GDPR a mít tato zpracování nestále aktuální.

Cílová skupina: Projekt je určen přímo úřadu tzn. pracovníkům úřadu.

Provozovatel: Obec Rozkoš

Realizátor: GORDIC spol. s. r.o.


C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Částečně. Nástroj GDA je zpracován podle Evropského nařízení o ochraně osobních údajů. Jako online nástroj je neustále aktualizován vývojovým týmem tak, aby plnil dané nařízení. Nástroj reaguje jak na změny evropského nařízení, tak i na změny přímo v dané organizaci.


Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů je velmi obsáhlé a náročné. Nástroj GDA pomáhá organizaci identifikovat skutečný stav v oblasti nakládání s osobními údaji, a provést tak komplexní analýzu organizace. Sami uživatel mohou zpracovávat údaje bez potřeby odborných znalostí. Úřad tuto možnost velmi oceňuje.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře.Při zprovoznění systému byli uživatelé proškolení pro práci s nástroj a seznámeni o jeho funkcích. Samotný nástroj má v sobě zpracovanou podrobnou nápovědu, a každé okno na doplnění má zobrazovací popis. V případě potřeby se mohou uživatelé obrátit na jejich implementátora, který ma po odsouhlasení úřadu přístup k analýze, a může poskytnout pomoc.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Převyšují. Výsledkem projektu není jednorázová analýza. Výhodou nástroje GDA je možnost neustálé aktualizace dle potřeby dané organizace, což snižuje náklady organizace na placní služeb odborníků. Důležité je, že vytvořením jedné analýzy není ochrana osobních údajů hotová. Přínosem nástroje je:
- detailní zhodnocení jednotlivých zpracování OÚ napříč organizací,
- identifikace rizikových zpracování OÚ,
- výstup v podobě elektronických dokumentů
- důkazní materiál pro kontrolní orgány,
- možnost úprav již provedené analýzy,
- ucelený pohled na kompletní požadavky GDPR.


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Trvalý. K analýze je potřeba se neustále vracet, aktualizovat ji a doplňovat.

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano.Nástroj GDA je vhodný i pro příspěvkové organizace a veřejné subjekty.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano.


3. Vícekanálový přístup


Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne.

4. Doplňující informace

Nástroj GDPR Analysis (GDA) poskytuje sofistikované online prostředí, které provádí komplexní analýzou organizace dle GDPR. Díky GDA lze identifikovat skutečný stav organizace v oblasti nakládání s osobními údaji.

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Náročnost technické realizace není žádná. Nástroj GDPR Analysis (GDA) pracuje v CLOUDU. K přístupu stačí připojení k síti internet, jakýkoliv webový prohlížeč a přístupové údaje k účtu.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Hlavní výhodou realizace je jeho dlouhodobá využitelnost. Nejedná se o jednorázový projekt, ale možnost trvajícího využití.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Díky jednoduchosti nasazení není pořeba žádného specifického nasazení.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Mezi dalši projekty patří základní školy a mateřské školy, města, výchovné ústavy a domovy pro seniory.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.