SPISOVÁ SLUŽBA V CLOUDU

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Petr Celý

Titul:                             

Funkce:                        starosta

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          starosta@lukova.cz

Telefon:                         465 394 141

Adresa:                          Luková 102, 561 23 Damníkov

Úřad/firma:                  Obec Luová

 

Soutěžní kategorie        obce

B - PROJEKT

Název projektu:  Spisová služba v cloudu

Lokalita:  Obec Luková

Cíl:

Obec Luková využívala technologické centrum města Lanškroun. Zde byla provozovaná spisová služba. Vzhledem k nákladům byl provoz technologického centra ukončen a byla řešena otázka jak dále provozovat spisovou službu jako stěžejní sw vybavení obce.

Byly zvažovány různé varianty. Kladen důraz byla na .

1. Bezpečné prostředí s garantovanou kvalitou služby a ochrany dat
2. Nezvyšovat finanční zátěž obce nákupem nového SW, HW
3. Splnit požadavky na legislativu
4. Umožnit provoz i zaměstnancům na HOME OFFICE


Výše uvedené otázky vyústily v rozhodnutí:

1. Provozovat spisovou sužbu v prostředí MS AZURE v rámci této akce pak společně s dodavatelem napomáhat řešit:
2. Zajistit dostupnost dle tzv. cloudové vyhlášky na úrovni 99,9%
3. Mít smluvně garantované zálohy dat spisové služby
4. Znát náklady na IT infrastrukturu a služby ke spisové službě

Cílová skupina: 

Zaměstnanci obce Luková,
Občané vzhledem k provázanosti spisové sluzžby s úřední deskou

Provozovatel:  Obec Luková

Realizátor:  GORDIC spol.s.r.o., ASI informační technologie s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Spisová služba je funkční převedení z TC Lanškroun do nového cloudu trvalo 2 dny.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Uživatelé jsou seznámeni s tím, že systém je provozován v cloudu.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Systém je funkční a je dále rozvíjen dle požadavků obce. Náklady jsou hrazeny z provozních nákladů běžného rozpočtu.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt trvalý. Provoz v cloudu se osvědčil. Nepředpokládáme provozovat spisovou službu HW a SW obce a umístěném na obci.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Již bezmála rok provozujemem spisovou službu na cloudu na platformě AMicrosoft AZURE.  Řešení je stabilní, funkční a mohu ho doporučit.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly.  rámci migrace do AZURE jsme sloužili jako pilotní organizace pro další obce využívající technologické centrum města Lanškroun. Na základě pilotního provozu pak začalo využívat spisovou službu v cloudu i dalších 9 organizací.
Ve spolupráci s realizátorem jsme prezentovali řešení na ISSS2021, byl uveřejněn článek v periodiku dodavatele kde zazněli naše zkušenosti z provozu a migrace.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. V cloudu provozujeme API rozhraní systému, ze kterého se dotazují data do úřední desky umístěné na našich www stránkách, který provozuje jiný dodavatel.

 

 

5. Doplňující informace.

Hlavními apsekty řešení jsou:
- nezahazovat zkušenosti a investice vložené do spisové služby a provozované v minulosti na TC Lanškroun
- minimum HW a služeb k IT na obci
- plění legislaitivy dle tzv. cloudové vyhlášky
- garantovaná bezpečnost dat
- předvidatelné náklady na provoz Spisové služby

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Provoz spisové služby v cloudu je realizován na platformě Microsoft AZURE. K zajištění požadované vysoké dostupnosti a bezpečnosti celého řešení  jsou využity cloudové služby

1. Microsoft AZURE SQL se zajištěním záloh dle požadavků zákazníka
2. AZURE Blob Storage ZRS s možnosti bodu obnovy dle rozsahu zákazníka
3. Provoz webových klientů je realizován na Web Apps službách se zajištěním výkonového škálování v případě větší zátěže
4. Autorizace je prováděna pomocí AZURE AD
5. Nad celým systémem je zajištěn dohled pomocí AZURE Defender Cloud

Řešení zajišťuje požadovanou dostupnost a ochranu dat IS dle tzv. cloudové vyhlášky
Řešení je dostupné v katalogu služeb

https://www.mvcr.cz/soubor/nabidka-cloud-computingu-saas-c-1-2020-spolecnosti-gordic-spol-s-r-o.aspx

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

V případě, požadavku stejné bezpečnosti a dostupnosti IS pro cloud  a on premise řešení, by byl cloud nejlevnějším a nejbezpečnějším řešením rozvoje IS obcí, měst, příspěvkových organizací .

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Základním prvkem řešení je jeho opakovatelnost. Cílovou skupinou jsou města, obce, příspěvkové organizace.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Celý projekt je opakovatelný pro libovolné města, obce příspěvkové organizace, technologická centra. Spisová služba je nabízena v cloudu také jako SaaS.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.