SPOLEK BISON

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Martin Hadrava
Titul:
Funkce:
Odbor: odbor analýz a podpory řízení
E-mail:hadrava.m@kr-vysocina.cz
Adresa: Žižkova 57
Firma:Kraj Vysočina

 

B - PROJEKT

Název projektu: Spolek BISON

Lokalita: Veřejná správa

CÍL:• Spolek BISON je právnickou osobou, jejímiž hlavními cíli jsou:

- zajistit optimální a efektivní podporu výkonu veřejné správy prostřednictvím jedinečných SW řešení vyvíjených v podmínkách veřejné správy subjekty veřejné správy,
- vytvořit jednotnou, jasně definovanou platformu pro rozvoj a šíření open-source software projektů v rámci veřejné správy, a to za účelem podpory co nejkvalitnějšího výkonu veřejné správy a optimalizace zdrojů nutných pro další vývoj otevřených a sdílených softwarových řešení ve veřejné správě,
- poskytovat subjektům veřejné správy jistotu implementace prověřených a již fungujících softwarových řešení, včetně podpory, poradenství a přenosu zkušeností a
sdílet know-how jednotlivých subjektů veřejné správy mezi další subjekty veřejné správy, a to s nejvyšší možnou mírou minimalizace nákladů.

Cílová skupina: Veřejná správa (ministerstva, kraje, města, obce a jejich zakládané a zřizované organizace)

Provozovatel: Spolek BISON

Realizátor: Kraj Vysočina, Zlínský kraj, Nové Město na Moravě, Město Kroměříž

 


C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano. Za rok své činnost Spolek BISON spolupracuje s 11 dalším subjekty, kterým dodal nebo pro ně vyvíjí softwarová řešení.


Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře.K prezentaci Spolku dochází na různých seminářích, veřejnost se vše o Spolku BISON může dočíst na stránkách www.spolek-bison.cz

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Převyšují. Zcela jistě, zájem o služby Spolku BISON ostatním subjekty, které nejsou členy spolku je toho důkazem.


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Spolek BISON má vlastní právní subjektivitu a předkládá se dlouhodobé trvání.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Ano K cílům Spolku se bez jakéhokoliv aktivního vyhledávání sami hlásí další subjekty a projevují zájem spolupracovat, přinášejí vlastní know-how, které chtějí sdílet.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. Předávání zkušeností je jedním z principů fungování Spolku BISON.

 


3. Vícekanálový přístup


Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano

 

4. Doplňující informace

Spolek BISON funguje na základě horizontální spolupráce veřejných zadavatelů. Licence k jednotlivým softwarovým produktům je poskytována zdarma subjektům veřejné správy, v případě zájmu je možné využít další služby Spolku BISON k implementaci, zajištění servisních služeb nebo dalšímu vývoji.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.


V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.