MAGAZÍN EGOVERNMENT 1/2021


ICTU A PŘÍPRAVA DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Jakkoliv se v uplynulých letech podařilo realizovat řadu projektů, které přispěly k elektronizaci a digitalizaci veřejné správy a rozvoji e-governmentu (vzpomeňme jen datové schránky, Czech POINT, základní registry, Portál občana, elektronickou identitu…), v oblasti stavebního řízení na tom stále nejsme nejlépe. Česká republika je podle žebříčku Světové banky [1] až na 157. místě s průměrnou délkou trvání stavebního řízení 246 dní.  

Je jasné, že na tomto stavu se podílí více faktorů, ale nedostatečná úroveň digitalizace patří mezi ty podstatné. Pokud chcete získat stavební povolení, je lhostejné, jak moderní a skvělý software Vám pomáhá při vytváření projektové dokumentace. Nakonec ji stejně musíte vytisknout a odnést na stavební úřad. Ještě předtím to však znamená oběhnout celou řadu úřadů a institucí k získání příslušných stanovisek. Dnes, když chcete stavět, nemáte jedno místo, kam se podívat a zjistit, odkud kam vede která trubka a kabel. Musíte proto obeslat všechny vlastníky všech infrastruktur po celé republice, jestli tam nějaký kabel nemají. A mohli bychom pokračovat dále…

ICT Unie se vždy snažila být nejen respektovanou profesní organizací, ale i partnerem a oponentem vlády v projektech moderní informační společnosti. Proto již řadu měsíců spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na přípravě rozsáhlého projektu digitalizace stavebního řízení, který by výše uvedené nedostatky odstranil.

V roce 2020 se podařilo společným úsilím zajistit řadu nezbytných kroků, díky nimž je možné celý projekt realizovat. Především díky skvělé komunikaci se skupinou poslanců v čele s Martinem Kupkou, Ondřejem Profantem, Barborou Kořanovou, Jiřím Běhounem a dalšími byla v Parlamentu ČR schválena novela zákona o zeměměřictví, stavebního zákona a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která položila legislativní základy digitalizace stavebního řízení.

Ve spolupráci s MMR a širokou škálou odborníků se podařilo připravit architekturu celého řešení a připravit vše potřebné pro podání projektů na financování z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

Koncept počítá se vznikem několika informačních systémů, které usnadní a zjednoduší celý proces.

Mezi základní cíle patří:

  • zjednodušit opatřování podkladů před zahájením řízení;
  • zajistit vedení elektronického správního spisu s veškerými dokumenty;
  • zjednodušit podání prostřednictvím interaktivních formulářů;
  • umožnit získávání informací o stavu řízení;
  • umožnit správu projektových dokumentací staveb ve standardizovaných formátech (pdf, dwg a BIM), aby bylo možné jejich další využití;
  • umožnit oprávněným osobám přístup k těmto strukturovaným datům pro využití pokročilejších funkcí, jež propojí data o územním plánování, data o území a infrastruktuře s daty stavbách a řízeních.

 

 

Digitální mapa veřejné správy, tvořená propojením digitálních technických map krajů, přinese informace o zařízení dopravní a technické infrastruktury, včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech, údaje o vlastnících, správcích a provozovatelích infrastruktury.

Portál stavebníka bude základním a přehledným rozhraním pro stavebníky, kterým kromě všeobecných informací umožní podávat své žádosti na interaktivních formulářích, zobrazovat informace o stavu řízení, o rozhodnutích a jiných opatřeních. Prostřednictvím Portálu stavebníka bude možné nahrávat dokumenty a projektovou dokumentaci do specializovaných úložišť a rovněž s využitím informací z digitálních technických map žádat dotčené vlastníky a správce technické infrastruktury o jejich stanoviska k záměrům, a to vše na několik kliknutí.

Aby byly všechny dokumenty přehledně na jednom místě, vznikne evidence stavebních postupů a evidence elektronických dokumentací, která bude umět pracovat s moderními datovými formáty, včetně dat z BIM, a umožní na tyto soubory odkazovat místo složitého přeposílání velkých souborů.

Samostatným informačním systémem pak bude Národní geoportál územního plánování, který bude sloužit ke zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti orgánů územního plánování, k zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti, k poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území a k zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisejí s územním plánováním.

Ostrý start všech systémů byl naplánován na 1. 7. 2023. Jakkoliv se může zdát, že toto datum je ještě velmi vzdálené, bude třeba zvládnout do té doby obrovské množství práce. ICT Unie je připravena být nadále partnerem vládě při realizaci tohoto projektu, který Českou republiku může významně posunout dopředu.

Zdeněk Zajíček

prezident ICT UNIE

a

Petr Stiegler

koordinátor projektu Digitalizace stavebního řízení ICT UNIE

ICT UNIE 

[1] https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score?topic=dealing-with-construction-permits

EG - 1/2021

Přidat komentář

Jaký je letos rok

Přehled komentářů

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.